Jak nakreslit nebo nakreslit ovál

Jak nakreslit nebo nakreslit ovál?

Pro umělce je nesmírně důležitá schopnost krásně a správně nakreslit ovál. Chystám se napsat tento článek, nejprve jsem na internetu četl, co říkají o značce oválů, aby se neopakovaly.

Mimochodem, nezaměňme ovál s elipsou. Jsou podobné, ale nejsou stejné. Elipsa se podíváme na téma "perspektiva kruhu".

Ale o oválu to řeknu: způsoby, jak vytáhnout ovál, jsou rozmanité a složité. A důležitější je, proč potřebujeme nakreslit ovál.

Pokud je pro konstrukční práci vyžadován oválný vzor, ​​pak se chovám tak chytře. Jsem dvakrát ceruzkou s kuličkovým perem a já se k nim přidávám ručně s oblouky.

Je to možné pomocí kompasu, ale vždycky jsem využil příležitosti k tomu, abych rozvíjel oči.

Pokud je ruka věrná jako indická, pak je tento údaj zcela uspokojivý.

Další věc, pokud je ovál potřeba pro kreslení. Například, maloval barvení "želva" a chtějí kreslit to samé ve vzoru. A nikoliv pomocí stopy papíru nebo překladu skla, ale jen k tomu, aby nakreslil krásný, dokonce oválný.

Děti v jakémkoli věku inklinují k tomu, aby nakreslily ovál v jednom úderu - zkřivené a nakloněné doprava. Ale značka tak složité postavy je vážná geometrická konstrukce.

Nakreslete svislou osu a kolmo k ní - horizontální.

Pokud budeme vycházet z pravítka - pak zkontrolujeme s určitým úhlem, zda jsou úhly skutečně rovné. Pokud kreslíme ručně, musíme obrázek otočit, abychom ji zhodnotili z různých hledisek. Z průsečíku os se měříme v obou směrech o stejné délce segmenty podél vodorovné roviny, šířky oválné a svislé výšky oválu. Zpočátku, aniž bychom urychleně vykreslovali první zakřivenou čáru, která ohraničuje jeden ze čtyř sektorů. Zde musíte spoléhat na váš smysl pro harmonii. Následující řádek symetricky nakreslíme a znovu přesně sleduje symetrii a přesnost rozměrů. Po vymezení náčrtu oválů vymažeme další řádky a zaokrouhlujeme ten, který potřebujeme:

Tady, soudruzi, je tu málo úskalí: obvykle děti jsou ve velkém spěchu. Nebo, zaneprázdněné výkresové části, nevidíte celek. Stejně jako v případě kvadratury kruhu je pokušení kreslit buď kosočtverce nebo obdélník se zaoblenými rohy velmi silné.

Takže znovu opakuji: nakreslit nebo nakreslit ovál není tak snadné. Věřím, že má smysl studovat takové téma nejdříve ve druhé třídě. Ano. A metodicky rozvíjí schopnost odstranit ovál před tím, než přijme témata jako "oválný vzor" na Velikonoce nebo "Ladybird" nebo "tvář člověka". Lidská tvář je však velmi, velmi obtížným předmětem; A vrazí se k zvládnutí "Portrét Matky" v mateřské škole - to může být neoprávněné očekávání schopnosti dětí. Dokonce i nejjednodušší obraz - kánon struktury tváře člověka vypadá takto:

Představte si? Předtím, než takové konstrukce potřebují růst.

Marina Noviková s vámi sdílela své tipy, jak nakreslit ovál a myšlenky na věk, kdy jsou děti připraveny na takové geometrické konstrukce.

Co si o tom myslíš? Napište prosím do komentářů. Váš názor je pro mě důležitý a velmi zajímavý.

Více o geometrických konstrukcích si přečtěte:

Jak nakreslit ovál?

Existuje mnoho způsobů, jak nakreslit ovál. Článek představuje dvě nejjednodušší možnosti: jak nakreslit ovál s kompasem, tužkou a pravítkem, aniž byste používali vzory.

Kreslení oválu s diamanty

 • Před sestavením oválu je třeba nakreslit rovnostranný, horizontální kosočtverec s větší diagonálou.
 • Z horní části kosočtverce nakreslete dva segmenty, které se rozdělí na polovinu spodních stran kosočtverce. Z druhého vrcholu kosočtverce, který je vizuálně umístěn níže, jsou také kresleny dva podobné segmenty. Výsledkem jsou čtyři trojúhelníky: vlevo a vpravo.
 • Na průsečíku každé dvojice trojúhelníků by měl být určen bod - v této oblasti by měla být umístěna noha kompasu a měly by být kresleny obloukové boční stěny oválu.
 • Z vrcholů, které se používají pro segmenty, nakreslete chybějící strany oválů pod a nad kompasem.

Tato metoda je vhodná pro ty, kteří si mysleli: jak nakreslit oválný kompas?

Je-li známá hlavní osa

Je-li známa velikost hlavní osy oválné, je konstrukce sama o sobě mnohem jednodušší.

Zadaná osa by měla být rozdělena na tři stejné části, jako na fotografii:

Měření vzdálenosti O1 a O2 je poloměr. Z těchto bodů nakreslete kružnice o poloměru O1O2, jako na fotografii:

Průsečík kruhů se nazývá m a n.

Body m a n s O1 a O2 jsou spojeny, což vede k přímce, která musí být prodloužena k průsečíku s kruhy. Body 1, 2, 3, 4 jsou v tomto případě body konjugace oblouků.

Body m, n se považují za středy a z každého poloměru čerpáme maximální poloměr, který se rovná n2 a m3. Získávají se oblouky 12 a 34. Oval se kreslí, získaný výsledek lze porovnat s tímto obrazem:

Fayaaaa blog

Jak nakreslit ovál.

Vydáno fayaaaa · 10. května 2015

12,991 zobrazení

Při provádění složitých, vícevrstvých sádrokartonových stropů je často nutné vytvořit ovál. Může to vypadat jako výřez na sádrokartonovém stropu, nebo může být spuštěn na úroveň níže, v každém případě, aby se na stropě vytvořil ovál, musíte nejprve nakreslit. Toto není kruh, který lze kreslit pomocí vlastního kompasu z profilu. Chcete-li nakreslit ovál, potřebujeme komplexnější výpočty a znalosti geometrie. V zásadě existují dva typy oválů. Správně, a ne tak dobře. Je téměř nemožné je rozeznat.

První způsob, jak nakreslit ovál.

Ne správný ovál lze kreslit tím, že jej zapíšete do kosočtverce. Chcete-li to udělat, na správném místě nakreslete souřadnice souřadnic a nakreslete rovnostranný kosočtverec velikosti, kterou potřebujeme. Nyní kreslíme dva oblouky se středem ve dvou protichůdných koutách kosočtverce. Poloměr tohoto oblouku lze vypočítat následovně. Z horní části kosočtverce snižujeme kolmo na dvě protilehlé strany kosočtverce. Délka těchto kolmých kol je poloměr oblouků, které potřebujeme. Na obrázku jsou kolíky černé černě a výsledné oblouky jsou modré.

Udělej to samé s protějším vrcholem kosočtverce. V bodech průsečíku kolmých křídel získáváme dvě další centra, která vytvoří dva zbývající oblouky. Poloměr těchto oblouků (nakreslený červeně na obrázku) nebude obtížné měřit, pokud již byly všechny potřebné čáry nakresleny.

Druhý způsob, jak nakreslit ovál

Je-li potřeba méně číselné (přibližné), pak můžete nakreslit ovál pomocí nitě, dvou šroubů a tužky. K tomu budete muset najít takzvané triky oválu. To jsou přesně ty body, o kterých jsme nakreslili poslední dva oblouky. Na výše uvedeném obrázku jsou zobrazeny červeně. V těchto bodech fokusů otočíme dva samořezné šrouby a my k nim připojíme nit. Vlákno musí být vybráno tak, aby se natahovalo. Délka nitě se rovná větší velikosti oválu. Nyní je vše jednoduché, pomocí tužky natahujeme závit a nakreslíme ovál.

Určitě nemůžete nakreslit jasný ovál tímto způsobem, natahuje se nit a je obtížné udržet tužku rovnoměrně. Tento ovál bude muset být trochu upraven. Je-li ovál velký, pak chybu nebude vidět nikdo, kdo o nich ví. Je-li malý, pak nakreslete oválnější lepší kompas.

Jak nakreslit ovál správně?

V této lekci najdete schéma fázového kreslení skládající se z 9 kroků, které jsou zaměřené na správné kreslení Ovalu.

Krok 1. Nakreslete vertikální a horizontální, které se protínají pravými úhly o 90 stupňů. V horní části vertikální sady nastavte zářezu a změřte její vzdálenost od středu. V závislosti na tom, kde umístíte patku, závisí velikost konečné elipsy. Výsledná vzdálenost je položena svisle a dal další zářez. Stejně jako u horizontální. Ale zde odkládáme dvě takové vzdálenosti v každém směru. Rozdělíme extrémy na horizontály přibližně v polovině a také nastavíme patky.

Krok 2. Připojte extrémní serify na svislé a vodorovné přímé linie, získáte tvar diamantu.

Krok 3. Pomocí dvou dalších patky na vodorovné čáře nakreslete dvě průměry k průsečíku stranami kosočtverce. Tak získáme čtyři pomocné body, jeden na každé straně diamantu.

Krok 4. Prostřednictvím středu a pomocných bodů získaných v posledním kroku nakreslíme dvě šikmé přímé linie, které budou rovnoběžné s stranami kosočtverce.

Krok 5. Pomocí dvou zbývajících serifů nakreslíme další dva vertikály až k průsečíku s nakloněnými liniemi získanými v posledním stupni.

Krok 6. Oblouk vytvoří část ovál.

Krok 7. Druhý oblouk dokončí první čtvrtinu obrázku.

Krok 8. Analogicky k šestému a sedmému kroku vytvoříme horní pravý a dolní levý okraj oválu.

Krok 9. V posledním kroku je postavena poslední dolní čtvrtina. Po vymazání všech dalších řádků byste měli dostat správný symetrický ovál.

V této fázi je lekce, jak nakreslit ovál správně dokončený. Nyní jste se naučili nakreslit ovál. Přejeme Vám kreativní úspěch!

Výkresové elipsy

Dvojrozměrné kruhy v minulých snímcích mohou být zastoupeny ve formě mincí, záznamů, palačinky, čočky atd. Ale kruhy jsou také součástí trojrozměrných předmětů, jako jsou válce a kužele, a jsou také široce používány ve výtvarném umění. Válce jsou základem nekonečného počtu takových věcí, jako jsou cigarety, nádrže, cívky nití, trubky atd. Kužele jsou základy kuželové zmrzliny, přesýpacích hodin, martiniho skla, nálevky atd.

Elipsa je ovál s dvěma nerovnými osami (hlavní a menší), které vždy tvoří mezi sebou pravý úhel. Osy dělí elipsu na krátký a dlouhý oblouk a oba oblouky jsou absolutně symetrické.


Musíte se naučit kreslit elipsy volně z ruky. Ellipses A a B - pokusy o kreslení. Každý, kdo je obeznámen s elipsami, může vizuálně vyhodnotit hlavní a vedlejší osu a zjistit, že elipsa A je správná a elipsa B není dostatečně symetrická. (Pokud nakreslíme dvě osy pro B, uvidíme chyby jasněji. Všimněte si, jak je každý sektor jiný.)

Může být užitečné nakreslit obdélník na štítcích. Tím vytvoříte čtyři další průvodky pro vyhodnocení a porovnání tvaru elipsy.

Takže, abyste se naučili, jak kreslit (a představit) elipsy dobře, musíte nejdříve vytvořit náčrty os. Na určení okrajů vysekávejte stejné segmenty na obou stranách středu.
Teď se pokusíme čerpat čtyři stejné sektory. Konce jsou vždy kulaté, nedělejte je ostré.

Střed kruhu nakresleného v perspektivě nesplňuje hlavní osu elipsy - je vždy dále (pro pozorovatele) než hlavní osa.

Tento úžasný fakt je často příčinou mnoha obtíží. Jaký je vztah mezi středem kružnice a osami elipsy?

Správný kruh může být vždy popsán správným čtverečkem. Centrální náměstí (nacházíme jej kreslíme dvěma úhlopříčkami) se shoduje se středem kruhu.

Kruh v perspektivě může být také popsán perspektivním čtvercem. Kreslení diagonálů definuje střed obdélníku a kružnice. Z minulých poznatků víme, že tento bod není rovnoměrně od dolní a horní čáry. Takže nakreslete průměr tohoto kruhu tímto centrálním bodem - není to ani rovnoměrně od dolní a horní části.
Víme také, že hlavní osa elipsy musí být rovnoběžná s horní a spodní čárou.
Nyní, když jsme spojili oba vzory, vidíme, že průměr kruhu je o něco vyšší než hlavní osa elipsy. Všimněte si také, že vedlejší osa se ve většině případů shoduje se slibným průměrem kruhu.

Pohled shora vysvětluje tento zjevný paradox. Nejširší část kruhu (promítaná do výkresové roviny) není průměr, ale jednoduchý akord (označený tahy). Tento akord se stane hlavní osou elipsy, zatímco skutečný průměr kruhu, který leží dále, vypadá menší.

Takže nedělejte chyby nakreslením, čtvercem v perspektivě a využitím jeho středu jako umístění hlavní osy elipsy. Výsledkem bude, že obrázek vypadá takto

Také, pokud chcete nakreslit polokruh (nebo válec), nebudete moci nakreslit elipsu a počítat kteroukoli stranu z hlavní osy jako polokruh v perspektivě. (Obrázek na levé straně není polovičný, ačkoli se zdá být stejný)
Ale pravá polovina pravice, protože průměr kruhu je použit jako dělicí čára.

Jak nakreslit ovál

"Ani ryby a klobásy! Musíme nakreslit správné ovály!"

To je přesně to, co řekl můj učitel, Sergej Ivanovič Poluyčik, když se podíval na naše první zátiší. Díky této frázi jsem si okamžitě vzpomněl, jak by měly vypadat správné ovály při vytváření válcových tvarů.

Takže se seznámíme s rybami, klobásami a pravidelnými ovály.

FISH - nepravidelný ovál s ostrými rohy.

Ovál je kruh, který leží v rovině, takže z jakékoliv strany, na které se podíváme, nemůže mít ostré rohy.

SAUSAGE - nesprávně vytažený ovál s rovnoběžnými stranami.

Ještě jednou si pamatujeme: ovál je kružnice v rovině, kruh nemá žádné paralelní strany.

SPRÁVNÝ OVÁL, bez ostrých rohů a rovnoběžných stran.

Při pozorování pravidel perspektivy je vzdálenější část oválů čerpána méně (červená čára), ta nejbližší k divákovi - více (modrá čára na obrázku).

Téměř všechny válcové a kuželovité tvary (džbány, Krynka, vázy, lahve, kruhy apod.) Jsou kresleny podle stejného schématu. Zde například tento džbán a krok za krokem analyzujte tento plán kreslení válcových těles.

Celá konstrukce se provádí lehkými, sotva viditelnými čarami, aby nebyla vymazána gumou, jelikož horní vrstva papíru se při mazání zhoršuje. A barva v obraze a tahy na obrázku klesají na papír po nepravidelném mazání.

Určete místo objektu na listu. Nakreslíme středovou axiální čáru a postavíme džbán.

Určete umístění středů pro vytvoření oválu. To je - pomocí metody zraku specifikujeme proporce a velikosti mezi středy oválu u džbánu. Tyto čáry nakreslíme.

Pomocí pozorování určíme velikost oválu. Odkládáme tuto velikost ceruzkou, označujeme stejné segmenty z průsečíku středových čar.

Odstraňte body šířky oválu.

Vzhledem k těmto rozměrům nezapomínáme na pravidla perspektivy: ta strana oválů, která je vzdálenější od nás - bude o něco menší, což znamená, že je blíže k nám - více.

Podobně si pamatujeme, že čím nižší je hladina očí, tím víc chce být.

Nakonec nakreslíme ovály našeho válcového objektu.

Připojíme extrémní body oválu a naše džbán je téměř připraven.

Zbývá dokončit pero a hubici. Při kreslení pera a nosu se snažíme vzpomenout, že obvykle jsou proti sobě, to znamená na stejné lince.

JAK ZAŘÍZENÍ OVALY VZTAHUJÍ NA ÚROVNI OCHRANY OBRAZOVCE

Bude to vypadat jako konstrukce džbánu, pokud bychom jej dali vyšší než ten, jehož konstrukci jsme analyzovali.

Takto vypadá konstrukce džbánu, jestliže je horní okraj džbánu v úrovni očí, a proto jej zobrazujeme jako přímku. Ale spodní část džbánu je pod úrovní očí, takže abychom viděli spodní čáru, stavíme oliva pro dno. nakreslete džbán nad oční hladinou

Bude to vypadat jako konstrukce džbánu, pokud se jeho střed bude shodovat s řadou očí. Horní část džbánu bude nad oční čárou - nakreslíme ovál, který bude mít horní přímku blíž k nám. Spodní část džbánu je mírně pod úrovní očí, takže stavíme pravidelný ovál. Ale! Pokud je džbán (váza) daleko od diváka (umělec), bude horní a dolní čára kreslena jednoduchou přímkou, jako by byla na úrovni očí. Začínající umělci velmi často dělají chyby při stavbě oválu, z něhož se dojem celého obrazu zhoršuje.

Jak nakreslit ovál na strop - doporučení odborníků

Nakreslete náměstí na strop? Snadno. Ale jak nakreslit ovál na strop, nikdo neví. Dokonce i ti, kteří neustále pracují se suchou střechou, tato postava na stropě je schopná záhadou.

"Hosteska chtěla v sále, aby na stropě vytvořila pravidelnou oválovou tvarovku. Jakmile se nepokoušeli nakreslit

- říká internetový uživatel a říká o obtížném pořadí v práci.

"Nedávno jsem se rozhodl, že v jedné z pokojů s pomocí sadrokartonu vytvoříme objemné stropy. Ve středu by měl být ovál, výklenku. To je jen způsob, jak nakreslit ovál samotný, aby byl naprosto hladký, kruh není obtížný, ale ovál mě přesunul na konec "

, - návštěvník populárního webu věnovaný stavebním otázkám si stěžuje.

Využijeme zkušenosti těch, kteří jsou obeznámeni s tímto sofistikovaným designovým nápadem. Doporučení odborníků a pokyny krok za krokem pomohou rychle a efektivně zvládnout tento úkol.

Provádíme oválné návrhy od firmy HL nezávisle

Dnes můžete vytvořit jakýkoli tvarovaný strop různých úrovní složitosti ze sádrokartonu. Někdo preferuje složité obdélníkové nebo čtvercové struktury, zatímco jiné jako ovály nebo elipsy s ladnými zakřivenými liniemi. Oválné stropy přitahují pozornost. Harmonicky se hodí do interiéru a vypadají elegantně a originálně. Nicméně je obtížnější je učinit řádnějšími než čtvercovými nebo obdélníkovými. Bez kreslení zde není zjevně dost. Nabízíme Vám pokyny krok za krokem a odborné poradenství.

Pokud je výška místnosti menší než 2,5 metru - nedoporučuje se provádět strop ve tvaru ovál!

Ovál ve francouzštině znamená vejce. To znamená, že je to tvar vajec, který je ohraničen zakřivenou čárou. Mnozí identifikují koncepce oválné a elipsy. Nicméně, i když elipsa vypadá jako ovál, není. Elipsa patří k zakřiveným křivkám.

Pokud potřebujete malý vzor na stropě, doporučujeme použít šablonu. To zjednoduší úkol. Je vhodné vytvořit tak malou šablonu z lepenky. Kreslení oválu požadovaného tvaru na kartonový list níže můžete použít k označení obrysu tohoto obrázku na stropě. Pokud je ovál potřebný ve velkých rozměrech, kreslíme přímo na strop.

Kde začít?

Za prvé, rozhodněte se o své myšlence a psychicky nakreslete plánovaný ovál.
Jakou velikost bude, silně protáhlé nebo blízké kruhu? Myslete pečlivě o designu. Nakreslete nápad na papíře.

Co by mělo být v okolí:

 • tužka;
 • lano nebo drát;
 • hřebík.

Niť a měkké lano mění tvar snadno, takže se nedoporučuje používat je. Drát má naopak dobře tvar.

Postupujte podle pokynů krok za krokem

Nabízíme podrobný návod jak namalovat olivový sádrokartonový strop, podobně jako v následujícím obrázku.

 1. Sestavte souřadnicový systém a nejprve označte jeden bod. Strany musí být rovné. Stejné segmenty můžete odložit v přímce na 4 stranách. Budou centry oválů, které potřebujeme v bodech a, b, c a d.
 2. Body a a - jsou opačné. Změřte vzdálenost mezi nimi. To bude průměr kruhů. Například 50 cm. Rozdělit o 2, dostaneme poloměr 25 centimetrů. Podobně v bodě b.
 3. Získáváme rozdělené dvěma stejnými kruhy.
 4. Vytváříme ovál přes body b a c, které stále máme. Připojujeme dva kruhy obloukem ze dvou stran.

Můžete si nakreslit ovál na strop jiným způsobem.

Pokud je vyžadována vysoká přesnost práce, tyto metody se nedoporučují.

Co musíte mít po ruce:

 • vlákno;
 • tužka;
 • několik šroubů.

Jak provést:

 1. Oslavujeme stropní triky oválů. Body by se měly přibližně shodovat s centry a a c.
 2. Připevňujeme šrouby: natahujeme vlákno co nejlépe, držíme tužku striktně ve svislé linii
 3. Odvodíme ovál
 4. V případě potřeby proveďte nastavení výsledného oválu.

Označili jsme značku, nákres ovalu byl úspěšně aplikován na strop. Dále budeme jednat přímo s jeho výrobou.

Potřebujeme:

 • kovové nůžky nebo běžný nůž pro kancelářské potřeby;
 • děrovací a vrtací kladivo;
 • šroubovák se šrouby;
 • Zvláštní profil UD nebo UW pro zavěšený strop.

Profil odřízněte každých 5-7 cm ve stejné vzdálenosti od sebe. Připevněte ke stropu a upevněte sádrokarton.

Jak vyrobit ovál ze sádrokartonu na stropě?

Zvažte nejjednodušší způsob výroby oválného stropu archů obloukové sadrokartonové desky. Jeho tloušťka je minimální - pouze 6-6,5 mm.

Musí mít:

 • kovový profil;
 • nůžky, které mohou řezat obloukovité sádrokartony;
 • samořezné šrouby.

Postupujte krok za krokem:

 • namontujeme jako obvykle rámový profil;
 • odřízli jsme klenutou sádrokartonu o potřebné šířce pro projekt;
 • ohýbat;
 • připevneme se k zavedenému rámu pomocí samořezných šroubů;

Chcete-li získat ovál s menším poloměrem ohybu, zkuste namočit malý list, aby se stal flexibilnějším.

Tato metoda je opravdu jednoduchá, ale cena zaoblené sadrokartonové desky je stále vyšší než obvykle.

Zbývá to i pro malé: zblízka švů a lesk na viditelné šrouby, jinak by brzda, která se brzy objevila, zničila veškerou práci.

Neomezujte se na jednu léčbu, hluboké švy by měly být rozmazány několikrát.

Lepidla lepíme pomocí maskovací pásky a získáme nádherný plochý povrch, není třeba nic upravovat.

Pokud je práce vykonáváno svědomitě, taková konstrukce bude trvat dlouho. Vyzkoušejte to a určitě budete uspět. A možná, výsledek zcela překročí všechny očekávání.

Jak nakreslit ovál

Ovál je uzavřená konvexní plochá křivka. Nejjednodušším příkladem ovál je kruh. Nakreslit kruh není obtížné, stavět ovál je povoleno pomocí kompasu a pravítka.

Instrukce

1. Dejte nám vědět šířku oválů, tj. jeho vodorovné ose. Vytváříme segment AB, odlišnou vodorovnou osu. Tento segment rozdělíme na tři stejné části body C a D.

Tip č. 2: Jak vytvořit elipsu

Ne všichni jsou známí skutečností, že elipsa a ovál jsou různé geometrické postavy, ačkoli navenek jsou podobné. Na rozdíl od oválné elipsy má správný tvar a kreslení s podporou samotného kompasu nebude fungovat.

Instrukce

1. Vezměte papír a tužku, nakreslete dvě vzájemně kolmé čáry kolmé. Umístěte bod, kde se protínají, kompasy a kreslí dvě kruhy různého průměru. V tomto případě bude menší kruh mít průměr rovný šířce, tj. Vedlejší osa elipsy a obrovský kruh bude odpovídat délce, to znamená hlavní osy.

Tip 3: Jak nakreslit elipsu

Navzdory skutečnosti, že elipsa a ovál jsou navenek podobné, geoměrně se jedná o různé tvary. A pokud je ovál dovoleno kreslit pouze pomocí kompasu, může být kreslená pravá elipsa kompasem, nemyslitelná. Ukázalo se, že uvažujeme o dvou metodách pro konstrukci elipsy v rovině.

Instrukce

1. První a nejprimitivnější metoda kreslení elipsy. Projděte dvě přímky, kolmé na sebe. Z hlediska průniku s kompasem nakreslete dva různé kružnice: průměr menšího kruhu se rovná určené šířce elipsy nebo vedlejší osy, průměr většího - délka elipsy, větší osa.

Tip 4: Jak oblouk

Návrhář se opakovaně potýká s potřebou postavit oblouk daného zakřivení. Tento formulář může obsahovat části budov, rozpětí mostů, úlomky částí ve strojírenství. Práce na vytvoření oblouku v jakémkoli designu se nijak neliší od toho, co může školák dělat ve výuce lekce nebo geometrii.

 • - papír;
 • - pravítko;
 • - úhloměr
 • - kompasy;
 • - počítač s programem AutoCAD.

Instrukce

1. Chcete-li vytvořit oblouk pomocí běžných nástrojů pro kreslení, musíte znát 2 parametry: poloměr kruhu a úhel sektoru. Jsou buď specifikovány v podmínkách problému, nebo je třeba je vypočítat na základě jiných dat.

Jak nakreslit ovál

Vytvoření elipsy pomocí kompasů. Jak nakreslit elipsu?

Elipsa - geometrický tvar. V matematice má velmi zábavné vlastnosti. Ale naším úkolem není výpočet ohniskové vzdálenosti, ale schopnost postavit elipsu na kreslení. V průběhu inženýrské grafiky se elipsy nejčastěji nacházejí ve třech případech:
-průřez kuželové roviny protínající osu kužele,
-průřezu nakloněné roviny válce
-obraz kruhů v axonometrických projekcích (konstrukce izometrického projekčního nebo dimetrického projekce)

Pokud kreslení elipsy malého rozměru rukou a oka není tak obtížné, pak pokud potřebujete postavit elipsu o osy, například o více než 50-60 mm, použije se speciální technika pro konstrukci elipsy - to velmi ovlivňuje konečnou krásu výkresu a zbytky konstrukcí na ní budou přidávat malý plus v očích učitele, i když vás požádá, abyste je později vymazali. Přesně řečeno, existuje několik metod pro konstrukci elips. Zvažujeme pouze jednu z nich.

Abych nebyl zcela abstraktní, navrhuji, abych nakreslil elipsu, která je mapou kruhu v isometrii. Zároveň si pamatujte faktory zkreslení. Takže vezměte kruh o průměru 30 mm. Takový kruh v izometrii bude vypadat jako elipsa s osami 36,6 mm a 21,3 mm.

Začněme budovat elipsu. V první fázi je třeba čerpat ze středu elipsy dva pomocné kruhy, jejichž průměry se budou rovnat hlavním a vedlejším osám elipsy. Poté nakreslíme několik paprsků ze středu tak, aby protínají oba kruhy. Pro pohodlí zobrazení budeme zvažovat jednu čtvrtinu. Počet pomocných paprsků závisí pouze na požadované přesnosti konstrukce a velikosti elipsy, v našem případě to bude 3 paprsky (doporučuji tento počet paprsků pro elipsy s hlavní osou od 60 a někde až do 120 mm)

V dalším kroku získáme další body elipsy. Za tímto účelem budeme postupovat s každým paprskem: od bodu průniku paprsku s malým kruhem nakreslíme vodorovnou čáru směrem k velkému kruhu a od bodu průniku paprsku s velkým kruhem nakreslíme přímku k průsečíku s vodorovnou čárou, která je právě nakreslena. Získáme tedy body 2, 3 a 4. Body 1 a 5 patří také do elipsy.

Nyní, s pěti body, můžeme snadno nakreslit křivku skrze ně. Všimněte si, že v místě průsečíku s osami je křivka elipsy přísně kolmá k nim.

Zbývá nám dokončit zbývající tři čtvrtiny postavy. Doporučuji, abyste nevykonávali podobné konstrukce, ale pečlivě přesouvejte / odrážejte body 2, 3, 4 osami. Samozřejmě můžete opakovat předchozí kroky ke konsolidaci dovedností.

Při konstrukci elipsy končí. Doufám, že se nám podařilo vysvětlit materiál dostatečně podrobně a jasně, a teď je trochu na to, abyste si pro vás vytvořili elipsu. Přeji vám úspěch ve studiu! Pokud něco katastrofálně selže, nebo není čas a energie vůbec, vždy nás můžete kontaktovat za pomoc při kreslení výkresů.

Můžete říct "děkuji!" Autorovi článku:

Kliknutím na některý z sponzorovaných odkazů v levém sloupci podpoříte projekt "White Bird. Kresby pro studenty"

nebo si napište náš telefon a řekněte svým přátelům o nás - někdo pravděpodobně hledá způsob, jak dokončit kresby

nebo vytvořte poznámku o našich lekcích na vaší stránce nebo blogu a někdo jiný bude schopen zvládnout kreslení.

A tohle není reklama. To je připomínka, kterou každý z nás může udělat. Pokud chcete - je to požadavek. Opravdu je potřebujeme:

Autor komentáře: Rustam
Datum: 2011-03-22

Autor komentáře: zakir
Datum: 2011-05-19

Velice vám děkuji, že vám to pomohlo.

Komentář od: Vova
Datum: 2011-12-15

Autor komentáře: Bogdan Tarasyuk
Datum: 2012-01-13

Autor komentáře: Vanya
Datum: 2012-01-24

Komentář od: Vitaliy
Datum: 2012-05-13

Komentář od: Leon
Datum: 2012-05-25

Děkuji Všechno je velmi jasně vysvětleno.

Komentář: Anton
Datum: 2012-05-31

Díky, že jsem kompasem nakreslil podle vašich příkladů, zdá se být

Komentář od: Vlad
Datum: 2012-10-08

díky moc! vše je jasné. velmi užitečné

Komentář: Ilya
Datum: 2012-10-09

ale je to jednodušší způsob. Jen jsem to zapomněl půl roku, a tak jsem sem přišel
Dobře, máš pravdu! To je důvod, proč text říká, že existuje několik způsobů, a zvažujeme jednu z nich. Všiml jsem si, že zde uvedená metoda (s dostatečným počtem bodů) dává maximální přesnost konstrukce.

Autor komentáře: Marrying
Datum: 2012-10-14

Děkuji. Velmi užitečné!

Autor komentáře: Vitya
Datum: 2012-10-22

Komentář od: Nkitka
Datum: 2012-10-26

hloupý způsob kompasů mnohem jednodušší a rychlejší

A nikdo netvrdí - jen jeden ze způsobů. Vše závisí na tom, jakou přesnost je třeba dosáhnout. Například obecně raději čerpám systémy SAP. A ty? :)

Komentář od: Tatyana
Datum: 2012-11-04

Komentář od: Vladimir
Datum: 2012-11-24

Díky opravě je velmi užitečné!

Komentář: Svetlana
Datum: 2012-12-17

Děkuji všem! Všechno je jednoduché a cenově dostupné!
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu, Svetlane! Slova takového plánu mě vždycky přemýšlejí: proč lidé, kteří dostávají peníze od našeho státu pro psaní metodických manuálů, dělají to nejen prostý, ne jasný a není k dispozici? Opravdu doufám, že nejsou specifické

Autor komentáře: Marrying
Datum: 2013-01-21

a připojit body z ruky? nejsem nějak hladce.

Tady je. V ideálním případě by po určení určitého počtu bodů bylo dobré je spojit s kusem. Jsem si však jistý, že tato volba nebude pro vás úleva, protože si nepamatuji, že by někdo někde naučil pracovat s zakřivenými pravítky. Nicméně, pokud jsou po ruce - můžete to zkusit. Mohli byste najít správné křivky. No, pokud ne, pak se jen pokuste být opatrnější, abyste se připojili ručně. Nebo můžete zvýšit počet pomocných bodů (po které byste měli nenávidět stavební elipsy :)) Hlavní věc není vzdát se!

Komentář od: DANIIL
Datum: 2013-01-21

Srdce děkuje za vaši práci

sposibo ochen pomoglo

Autor komentáře: Roma
Datum: 2013-03-12

Skvělé!) Díky moc!)

Autor komentáře: Anatoly.
Datum: 2013-07-07

Děkuji! Velmi jasná a přístupná konstrukce elipsy. Mám všechno v pořádku s geometrií, ale elipsa nebyla postavena. Podle vaší metody budete mít elipsu na stropě, teď to určitě vyřeší! Díky znovu.

Komentář: Pavel
Datum: 2013-07-09

Velice vám děkuji velmi jasně!

Komentář od: Andranik
Datum: 2013-07-18

Díky moc! Zachránil.

Komentář od: Vladislav
Datum: 2013-09-04

Děkuji! Trvalo to přesné díry pro kulatý komín v nakloněné rovině, způsob, jak vybudovat elipsu, pomohl hodně!

Komentář od: fariza
Datum: 2014-01-09

tak jednoduché, pouze tam je jedna otázka, můžete říct vzdálenosti mezi body (1,2,3,4,5)

Komentář od: 999
Datum: 2014-02-16

"Nyní, když máme pět bodů, můžeme je snadno vykreslit." Co se jim posmívají?

Komentář od: Serge
Datum: 2014-03-06

jak nakreslit auto v kompasu

Autor komentáře: Alexander
Datum: 2014-03-11

Dobrý den! Pomozte vypočítat polovinu elipsy nebo polovinu ovál.Je-li délka je-4800mm a šířka poloviny ovál je rovna b-500mm.

Autor komentáře: Andrey
Datum: 2014-05-03

Pozdravné vše je jasné, jednoduché a jasné.

Komentář: Svetlana
Datum: 2014-05-17

Komentář: Majid Shabanov
Datum: 2014-06-17

Díky moc! Vysvětlena velmi přístupným způsobem, bez slov.

Komentář od: arhitektor stroitel
Datum: 2014-07-06

http://oval.ing-grafika.ru/1.html 2 způsob, jak vypadat. Je to mnohem pohodlnější.

Komentář od: Albina
Datum: 2014-09-28

Děkuji! Velmi přístupné vyrazit) Ukázalo se to skvěle)))

Komentář od: natalia
Datum: 2014-10-12

děkuji moc

Autor komentáře: Alik
Datum: 2014-11-25

Velké lidské díky

Komentář od: Julia
Datum: 2014-12-10

Autor komentáře: Alexander
Datum: 2015-01-06

Princip konstrukce je velmi jasný. Není však vysvětleno, že v důsledku provedených operací by měla být elipsa a ne ovál. Chápu, že princip konstrukce elipsy je správný, ale neexistuje žádné vysvětlení proč.

Komentář od: Roman
Datum: 2015-03-02

Děkuji! Opravdu k dispozici vysvětlil! To opravdu pomohlo.

Komentář od: Misha
Datum: 2015-03-03

Ještě horší bylo, že se jim dařilo, duzhe pomohlo)))) +1

Komentář: Ilya
Datum: 2015-03-19

O "hloupé cestě kompasy jsou mnohem jednodušší a rychlejší." Jak to vypadá?

Komentář :: O
Datum: 2015-11-25

Sakra... Je to tak jednoduché!

Komentář od: Elizabeth
Datum: 2016-02-04

DĚKUJEME VÁM! Nebyl jsem na pár, byli požádáni, aby nakreslili dům v určité velikosti, jen to zachránili!

No, to je skvělé :) Eh, stále nemůžu připravit pokračování - jen jeden nebo dva způsoby, jak se rozebrat

Komentář od: j
Datum: 2016-10-22

Komentář od: Vladimir
Datum: 2017-01-10

Je to jednoduché, díky za komentáře.

Autor komentáře: Rustem
Datum: 2017-04-17

Komentář od: Volodya
Datum: 2018-01-17

Již jste nastavili velké a malé průměry elipsy a požádám vás, abyste do této verze přidali metodu serif na základě údajů o průměru kružnice. S.U.Stenin.

Autor komentáře: Alexander
Datum: 2018-02-02

Skvělé. jednoduché, snadno srozumitelné a bez velkých informací!

Komentář od: Damir
Datum: 2018-04-03

Autor komentáře: Sanya
Datum: 2018-06-13

Jak nakreslit ovál

Video Tutorial je navržen tak, aby eliminoval chybnou konstrukci elipsy v obraze.

Chcete-li vytvořit video, je potřeba sdílet zkušenosti s ostatními. Mám v úmyslu vytvářet videa, která vám umožní zvládnout takovou věc, jako je architektonická kresba.

Co je to elipsa? V našem případě je elipsa kružnice zkreslená perspektivou. Je to užitečné pro ty, kteří čelí např. Problému kreslení kol u auta nebo okrouhlých oken na fasádě budov.

Autorské video - Student 5. ročníku architektonické univerzity v Kazaň

 • Nejlépe hodnocené
 • Nejprve nahoře
 • Aktuální téma

11 komentářů

Mimochodem, hlavní osa elipsy a čára, která rozděluje kružnici v perspektivě na polovinu, se nikdy neshodují, takže hlavní osa by měla být ignorována a tažena pouze podél vedlejší osy, která se shoduje s přímkou ​​kolmou na rovinu a směrem k bodu zmizení.

Je možné, prosím, trochu podrobněji o posunu centra do polohy bez ohledu na perspektivu poslední elipsy?

tam je bod, že akce perspektivy na elipsu je vyrovnána zvláštností jeho vnímání. čistá geometrie. Nakreslete kruh a položte jeho blízké místo. nakreslí z tohoto bodu dvě tečny kruhu. Výsledný sektor mezi dotyčnými body má pozorovací úhel. Čím blíže jste, menší sektor, který vidíte na elipsě, čím větší jste od ní, tím větší sektor.

Jsme v lekci výcviku v sedmé - osmé třídě prošel.

Studenti, dokonce i po absolvování kursu obecné architektonické a umělecké výuky, udělají chybu při správném umístění elipsy ve vesmíru, co říci o nepřipravené osobě

Odpověděla jsem ti, že nerozumíš motivu tvé otázky. Zadejte?)

Ve vašem případě by mělo být užitečné.

Elipsa je obecně definována jako "lokus bodů rovnoměrně od dvou bodů, tzv. Elipsy foci"

Postaveno s dvěma kolíky, šňůrkou a tužkou.

Co kreslíte, je ovál. Není zcela jasné, proč je kolmá k rovině.

Proč ne kreslit 8 bodů. (4 v místě styku se stranami náměstí, 4 - 45 stupňů podél úhlopříček náměstí)

To, co jsem ukázal ve videu, se nazývá lineární konstruktivní vzorec. Špendlíky a lano vám nepomáhá ručně kreslit to, co je někdy požadováno od návrháře nebo architekta.

Ty se hádáte o jménu věcí, já - znázorním podstatu věcí

Proč potřebuji kolmo na rovinu otáčení elipsy? Pokuste se rozšířit talíře kolem sebe a obracet se k nim, všimnete si, že široká část elipsy bude kolmá na osu rotace "rovnoběžných bodů" elipsy.

Proč není "slepé" kreslení v 8 bodech? Ano, je to také možné, ale ne 8 bodů tvoří elipsovou čarou, ale její osa, umístění, které vysvětluji ve svém videu

Podívejte se na obrázek, který jsem připojil, a uvidíte konvergenci s tím, co jsem vám řekl.