Stropní stropní měřicí forma

HOURS OF WORK:
Po-Pá od 10.00 do 17.00
(bez přestávky na oběd)

FORMY MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ ZASTAVENÝCH STROPŮ
podle navrhovaného vzorku
Formát A-4 (210 * 297 mm) lze objednat
sestávající ze dvou nebo tří vrstev

200 kopií.

TABULKA NÁKLADŮ FORMULÁŘŮ V ČASE:

Ceny jsou platné pouze při objednávání z webu SITE!

3 vrstvy
bez číslování

3 vrstvy
s číslováním

NÁKLADY SPECIFIKOVANÉ V RUBRÁCH PRO OBEH
podle "standardního" tarifu (5 pracovních dnů)
tarif "naléhavé" (za 1 pracovní den) + 50% nákladů
Expresní tarif (3 hodiny) + 100% nákladů

NA PRODEJ
PŘIPRAVENÉ FORMY
MĚŘENÍ A OBJEDNÁVKA
zavěšený strop

Přítomnost hotových formulářů
může vyjasnit
telefonicky 944-29-53

OSTATNÍ VZORKY
Samokopírována
Blankety:

Vložte své logo do formuláře
musí být zaslány

e-mail: [email protected]

soubor s černobílým logem ve vektoru v křivkách
ve formátu Corel Draw nebo Adobe Illustrator.

Informace uvedené v žádosti

musí být úplné a spolehlivé.

Umístění požadovaných údajů do rozvržení formuláře se provádí zdarma pouze jednou!
Oprava dat v rozvržení - placená služba.

Prázdné měření a měření zavěšeného stropu?

Změřte stropní strop

Objednávka pro instalaci stropního stropu je nezbytně spojena s řadou předběžných operací, bez nichž se ani s dobrou vůlí nemohou pokračovat. Hovoříme o předběžných měřeních roztažného stropu prováděných podle pokynů, jejichž výsledky jsou uvedeny ve formuláři nebo listu, jako v níže uvedeném vzoru, a pak slouží jako základ pro vytvoření konfigurovatelného modelu stropního krytu. Přestože se to nemusí zdát komplikované, ve skutečnosti je tato práce bez zohlednění všech technických nuancí velmi problematická, zvláště s ohledem na to, že ne všechny stropy jsou stejné a některé, kromě toho, že mají více než jednu vrstvu, jsou také umístěny v místnosti, geometrický tvar.

Proto jsme si stanovili cíl stanovit, jak měřit stropní stropy s různou mírou složitosti, ať už se jedná o pravidelný, dvouvrstvý nebo složitý křivočarý design.

Zpracování formy měření

Zpracování formy měření

Forma, ve které jsou provedena všechna měření stropního stropu, může být znázorněna ve formě obvyklého schematického výkresu znázorňujícího tvar místnosti, která má být vybavena, nebo pouze její část (pokud je strop nastaven segmentálně) s uvedením všech potřebných parametrů. Příklad desky měření závěsných stropů lze stáhnout na odkazu: měřicí list.

Při měření se vyskytují dvě nejčastější potíže, jejichž podstatou je:

 • chybně vyjmutá a následně zadaná do podoby parametrů povede k tomu, že hotový povlak nakonec neodpovídá tvaru a velikosti místnosti;
 • změna uspořádání místnosti po provedení měření provedená bez souhlasu vykonávající společnosti může vést ke konfliktu, jejíž příčinou bude znovu rozdíl mezi geometrií sítě a geometrií již přepracované místnosti.

Takové potíže mohou vzniknout jednoduše z důvodu nesrovnalostí v práci několika brigád v jednom zařízení, z nichž každá vykonává jeden vysoce zaměřený úkol. Abyste předešli takovým nedorozuměním, měli byste věnovat pozornost následujícím tipům:

 • měření mohou být provedeny dvěma různými odborníky v různých časech a výsledky získané následně jsou porovnávány s dodržováním;
 • pak zákazník provede osobní kontrolu získaných výsledků a po odstranění všech pochybných bodů podá svůj podpis pod náčrtem, čímž uvede jeho vědomí a souhlas s návrhem.

Jak je zřejmé z popisu, správně sestavená forma umožňuje zcela jasně pochopit, jak měřit stropní strop a zjednodušit výkon technického úkolu pro sebe a zaměstnance.

Tato doporučení chrání zaměstnavatele a umělce, aby minimalizovaly pravděpodobnost chybných akcí. Pokud po provedení měření musí projekt stále provádět změny, může společnost oprávněně požadovat, aby pokryla náklady na dříve nepředvídané množství práce. Je to škoda, ale v praxi ne všichni dodržují takovou schéma a někdy se jedná o soudní řízení.

Určete velikost

Jednoduchá forma stropní konstrukce

Nejjednodušší způsob, jak provádět měření v místnosti, která má obdélníkový nebo čtvercový tvar. Současně proveďte následující akce:

Nejjednodušší případ. Stačí měřit stěny a úhlopříčku

 1. Vytváříme náčrtek, aniž bychom si mysleli, že si pamatujeme všechny potřebné informace.
 2. Měříme všechny stěny co nejblíže stropu. Pouze tímto způsobem bude konečný obraz objektivně odrážet skutečnou geometrii místnosti.
 3. Měříme diagonály, protože je možné, že místnost má nepatrné zkreslení rohů do očí. Taková akce pomůže odstranit případné strukturální vady. Ve skutečnosti se může ukázat, že místnost, která má stěny stejné délky, není jako obdélník, ale jako paralelogram.

Jak měřit stropní komplexní tvar s rovnými stěnami?

Je poněkud obtížnější měřit roztahovací strop, když pokoj vypadá jako složitý mnohoúhelník. Co bychom měli udělat v tomto případě? A proveďte následující kroky:

Každý polygon je snadno rozdělen do jednoduchých geometrických tvarů.

 1. A opět to všechno začíná pokojovým plánem.
 2. Měříme všechny přímé řezy a velikost papíru fixujeme.
 3. Také rozdělíme schematický nákres místnosti na několik dalších trojúhelníků a určíme délku všech diagonálních směrů. Maximální přesnost je dosažena přesným stanovením úhlových hodnot.
 4. Všechny dostupné konstrukční prvky se musí nutně odrážet v plánu (náčrtu).

Jak se měří zakřivený strop?

Upřímně řečeno, nedávná verze konfigurace pokoje, ale neměli byste se odradit. Přestože možná budete muset vypořádat se s oblouky, které mají různé poloměry nebo přerušované čáry, stále existuje cesta. V takovém prostředí se snažíme co nejšetrněji dělat vše, co je možné, pomocí následujících tipů:

Měření zakřiveného povrchu

 1. Vytvoříme náčrt náčrtu. To je již známé.
 2. Snažíme se určit velikost přímých úseků.
 3. Navíc rozvržení mřížky aplikujeme na nákres, přičemž krok udržujeme od 10 do 20 cm. Parametry buňky závisí na stupni složitosti tvaru místnosti a hodnotách poloměru v ohybu.
 4. Na skicu jsme nasadili všechny kontrolní body, které provedly jejich vazbu na souřadnici mřížky. Obvykle stačí použít pouze ty linie, které procházejí (nebo podélně) a mají konstantní hodnotu rozteče. Vzdálenost od průsečíku stropního obrysu s čarami na náčrtu ke stěnám bude umožňovat modelovat poměrně přesné uspořádání stávajícího tvaru stropu.

Užitečné jemnosti

Věnujte pozornost některým tipům, které zjednodušují robot a pomáhají dosáhnout požadovaného výsledku v kratším čase:

 • Použití laserového dálkoměru výrazně sníží práci na určení velikosti stěn a dalších nezbytných vzdáleností. To platí pro místnosti jakéhokoli tvaru;
 • maximální přípustná plocha tažného krytu namontovaného bez použití speciálních profilů - konektorů vybavených závěsy je 50. Pokud je tento fakt ignorován, povlak se může postupně prohýbat a přemístit se z přísné konstrukce na druh srdcervoucího pohledu. Samozřejmě, nikdo neposkytuje záruku na prohnutí, ale pravděpodobnost, že to bude velmi vysoká. Vše v konečném důsledku závisí na konfiguraci místnosti;
 • Jedním z nejodvážnějších okamžiků je, že PVC plátna má dobrou elasticitu a dobře se roztahuje. S tímto vědomím není nutné se bát panice při navrhování náčrtu, aby bylo možné malé nepřesnosti, neboť navíc další roztahování plátna na pár centimetrů není problém. Instalační pracovníci to vědí, a proto se cítí v pohodě, protože vzor stropního materiálu se provádí se snížením skutečné velikosti 5-7% skutečné plochy povrchu stropu.

Na první pohled jednoduché kroky ke změření roztažného stropu stále vyžadují nějakou přípravu. Možná jednorázové pozorování činností zkušeného instalatéra během stanovení parametrů tahového nátěru pomůže důkladněji pochopit celý plán provedené práce.

K poznámce: Nenechte si ujít příležitost získat cenné praktické zkušenosti, pokud se vám taková příležitost představí a pak se stane docela proveditelná práce na sestavení měřícího listu s vlastními zdroji.

Stropní stropní měřicí forma

Na této stránce si můžete stáhnout formulář pro měření strečových stropů.

Formulář je prezentován ve dvou verzích: velký formát A4 s rozšířenými daty a malý formát A5 s hlavními poli. Tento list měření je prostě nutný, jako velké společnosti a ne velké instalační organizace. Zlepšení povědomí o image a značce. Co je lepší: nesrozumitelný papír vytržený z notebooku nebo firemního hlavičkového papíru s logem společnosti? Odpověď je zřejmá.

Jediný jednotný formát měřicího formuláře pomáhá vyhnout se mnoha problémům v rámci společnosti, které nevyhnutelně vznikají během pracovního procesu. Všechny další práce, všechny velikosti - to vše bude vzato v úvahu a zaznamenáno na stejném místě.

Jak měřit roztahovací strop: jednoduché a složité formy

Před objednáním stropního stropu je nutné odstranit přesnou velikost místnosti a nakreslit pracovní nákres projektu. V článku zjistíme, jak měřit roztahovací strop. Budeme uvažovat jak o jednoduchých obdélníkových tvarech, tak i o prostorách složitých tvarů.

Příznivá nabídka. Zvažte však tuto práci z pohledu měřícího přístroje.


Začněte tím, jak zaznamenávat zachycené kóty.

Forma měření: návrh a možné problémy

Formulář měření pro stropní strop je v podstatě schematickým náčrtem tvaru místnosti (nebo stropu, pokud pokrývá pouze část podlahové plochy).

Do odstraněných dimenzí jsou přidruženy dvě potenciálně konfliktní situace:

 • Měření stropu s chybami způsobí, že plátno bude označeno a vyrobeno s nevhodným tvarem a / nebo velikostí.
 • Změna tvaru místnosti mezi okamžiky měření a instalací stropu bude zdvořile vytvářet nedorozumění mezi zákazníkem a umělcem.

Hloupé situace, která nastane někdy s paralelním provozu několika posádek opravy v důsledku nesouladu svých akcí: Odstraňte rozměry stretch strop, strop je nařízeno, a stavitelé, mezitím, spusťte instalaci nadložních sádrokartonových stěn nebo krabic (viz stěn a stropů ze sádrokartonu - montáž vlastních rukou.).

Nejjednodušší časový limit pomáhá vyhnout se oběma situacím:

 1. Měření stropního stropu probíhá nezávisle na sobě dvěma různými lidmi s následným ověřením výsledků.
 2. Zákazník kontroluje náčrt a podepíše, že je s projektem seznámen a souhlasí.

Projekt podepsaný zákazníkem znamená, že pokud dojde ke změně konfigurace stropu, náklady se sjednotí.

Po těchto nejjednodušších doporučeních snižuje pravděpodobnost chyby na minimum. V případě změny návrhu stropu po zadání objednávky (viz konstrukce sádrokartonových desek na stropě - návrh a instalace) je dodavatel oprávněn požadovat náhradu za dodatečné práce. Tato doporučení jsou bohužel často zanedbávána.

Nuance: Buď realistický. Ve druhém případě podpis klienta v projektu vám pomůže pouze v případě, že jde o soud. Praxe ukazuje, že většina zákazníků má tendenci zvažovat všechny otázky koordinace práce stavebních týmů jako jejich vlastní problémy.

Odstraňte velikost

Jednoduchý tvar místnosti

Vzhledem k tomu, že místnost je čtverec nebo obdélník.

Jak změřit roztahovací strop v tomto jednoduchém případě?

 • Nakreslete náčrt. Nespoléhejte se na paměť: nezapomeňte načrtnout obrys místnosti.
 • Odstraňte všechny velikosti stěn co nejblíže ke stropu. Je ze všech zdí: absolutně správné geometrické postavy se nacházejí v geometrii, ale ne ve výstavbě. Obložené stěny mohou také zkreslit obraz, což je důvod, proč je velikost a navrženo střílet co nejblíže ke stropu.
 • Odstraňte velikost diagonálních místností. Proč? Důvod byl zmíněn několik frází dříve. Tabulka měření roztažných stropů musí obsahovat úplné přesné informace o velikosti a tvaru místnosti.

Dokonce i když protilehlé stěny mají přesně stejnou délku - to neznamená, že místnost je pravidelný obdélník. Může to být rovnoběžník se dvěma ostrými a dvěma tupými úhly.

Nejjednodušší případ. Stačí měřit stěny a úhlopříčku.

Komplexní tvar místnosti s rovnými stěnami

Vzhledem k tomu, že místnost je komplexní polygon. Nejčastěji jsou úhly v něm rovné (nebo téměř rovné), ale možnosti jsou možné.

Jak v tomto případě měřit zavěšený strop?

Na začátku znovu navrhneme stropní náčrt. Toto je povinná operace, ze které nemůžeme uniknout.

 • Měříme stejně jako v předchozím případě i všechny přímé řezy stěn a vyznačujeme je na náčrtu.
 • Rozdělíme místnost na schéma do několika trojúhelníků a znovu měříme všechny diagonály. Stejně jako v předchozí verzi bude velikost strečových stropů co nejpřesnější, pokud budou vypočítány všechny úhly.

Pozor: pokud je strop podepřen sloupky, stoupačky procházejí budoucím stropním stropem, existují další faktory - všechny by měly být uvedeny v náčrtu s odstupy od stěn a průměru.

Každý polygon je snadno rozdělen do jednoduchých geometrických tvarů.

Zakřivený strop

Vzhledem k tomu, že v místnosti nebo v jedné ze stropních úrovní je zaokrouhlování. Ty mohou být oblouky s konstantním nebo proměnným poloměrem, kombinace oblouků a přerušovaných čar, obrysy obrazu květiny nebo zvířete atd.

Tento případ je zjevně obtížnější než předchozí. Jak měřit stropy tak komplexní?

 • Nakreslete náčrt. Operace je únavná, ale dobře známá.
 • Odstraňte velikost přímých částí stěn. Vlastně, jestliže se měří napínací stropy sestávající z několika úrovní, může být místnost jednoduché. Budeme potřebovat obvyklé délky stěn a diagonál.
 • Pak na nákres označujeme strop s mřížkou s krokem 10-20 centimetrů. Velikost buňky mřížky v diagramu závisí na složitosti obrysu a poloměru ohybu.

Pokud jsou všechny stěny zakřivené - například lustr nebo stoupačka se mohou stát referenčním bodem (viz Upevnění lustru na stropní strop s vlastními rukama). Nicméně v absolutní většině případů je křivočarý strop jedním z vrstev stropní konstrukce a není problém s připevněním ke stěnám a rohům.

 • Označte kontrolní body na náčrtu a připevněte je k souřadnicové mřížce. Zpravidla se lze omezit pouze na podélné nebo příčné čáry s konstantním roztečem. Vzdálenosti od průsečíku obrysu stropu s čarami v diagramu ke stěnám vám umožní vytvořit naprosto přesné uspořádání stropu libovolného tvaru.

Alternativou je reprezentovat každý oblouk jako posloupnost akordů a vzít rozměry každého trojúhelníku. Někdy je snazší měřit strop tímto způsobem.

Užitečné věci

Nakonec - několik malých tipů na téma článku.

  • Vyhledávač laserového dosahu urychlí odstranění měření pro libovolnou konfiguraci stropu.
 • Maximální rozměr stropního stropu bez spojovacích profilů s vlastním odpružením je 50 m2. S větším rozsahem se strop začíná snižovat. Tato velikost je však pouze vodítkem: klesání závisí na tvaru místnosti.
 • Nebojte se vytvořit rozložení stropu, abyste udělali chybu na pár centimetrů v jednom směru. Během instalace je tkanina z PVC napnutá. Ve skutečnosti je plátno ořezáno o 7% méně než skutečná plocha stropu.

Tkanina menší než strop. Proto se po ochlazení táhne.

Závěr

Zdá se, že s tím, jak měřit stropní strop, jsme to pochopili. Zbývalo se jen trochu: udělat plátno podle daných rozměrů a namontovat ho. Úspěchy v opravě!

Stropní stropní měřicí forma

Pokud se rozhodnete pro instalaci stropního stropu do místnosti, musíte vědět, co děláte, abyste přesně měřili a schematicky ukazovali všechny rohy budoucího stropu. Chcete-li zaznamenat všechny funkce místnosti, měřící přístroj vyplní formulář pro měření roztažných stropů.

Tento formulář pomáhá vytvořit stropní schéma s uvedením všech nuancí. Všechny prvky stěn a rohů mohou být různé, takže všechna měření jsou prováděna odděleně a co nejblíže stropu.

Obsah měření roztažných stropů

V měřicím listu stropních stropů uveďte: celé jméno, adresu bydliště, telefonní číslo zákazníka, datum instalace, vybrané barevné plátno, uveďte typ profilu, vložte barvu, počet potrubí a lampy. Forma zobrazuje obecný pohled na plátno a formu tahové struktury, počet metrů čtverečních.

Následně je vykreslen náčrtek budoucí stavby na vložených buňkách, s přihlédnutím ke všem přáním klienta a vlastnostem místnosti. Veškeré dostupné rozměry a všechny body na měřicím formuláři musí být přesné, závisí na kvalitě napínacího stropu.

Ve formě měření je nutné uvést velikost diagonálů, zkušení měřiče to nezanedbávají. Všechny úhly jsou měřeny přesnými měřicemi a označeny latinskými písmeny ve směru hodinových ručiček a data jsou zadána do měřicího formátu.

Při provádění měření musíte být velmi opatrní, protože program zpracovává tato data a vytváří kresbu pro budoucí stropní strop a pokud to nefunguje, pak tato chyba nebude fungovat, budete muset objednávku opakovat.

Po provedení měření zákazník podepírá formou měření stropních stropů, čímž potvrzuje správnost náčrtu budoucího návrhu. Formulář měření je často připojen ke smlouvě.

Forma označuje umístění švů, jsou umístěny na listu na jedné straně stropu a schematicky označují šipkou. Malá chyba ve velikosti by měla být plus nebo minus 10 cm. Pomocí speciálního počítačového programu lze identifikovat hrubé chyby.

Je lepší svěřit veškeré měření stropů s různými konfiguracemi nebo náročnými úseky profesionálním měřidlem.

Stažení formátu stropního stropu

Stáhněte si vzorek, který měří strop

Jak nalepit rohy stropního podstavce?

V současné době odborníci doporučují řadu alternativ pro montáž úhlů stropních desek. Vše podléhá pouze vašemu potenciálu a požadovanému výsledku..

Jak připojit stropní strop

Po posouzení ve prospěch pevných stropních systémů a po rozhodnutí o získání vynikajícího a praktického stropního stropu vzniká otázka, jak napravit stropní strop. V tom není žádný rozdíl.

Vložte stropní stropy

Při opravě bytů nebo jednotlivých místností je nutné, aby povrch stropu vypadal správně: někdo bělí, někdo instaluje konstrukce ze sádrokartonu. Ale jsou tu i ti, kteří jsou oba.

GRADOREMSTROY.RU Moskva, Lubyansky pr-d, 15, bld. 2, patro 4, kancelář 443, tel. (499) 092-12-93

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Materiály kopírování stránek jsou zakázány!

Měření prázdných listů (měření) oken, dveří, strechových stropů

Prázdný list měření (měření) oken, dveří, stropních stropů je součástí interního účetnictví a připojení ke smlouvě se zákazníkem. Vyrobeno z samokopírovacího papíru, které je vhodné použít, při plnění získáme několik identických kopií najednou.

V naší firmě můžete objednávat a přijímat hotové polotovary. To nevyžaduje mnoho výletů do naší kanceláře - po 2-3 dny po objednání, telefonicky nebo e-mailem budou vaše formuláře připraveny. Polotovary jsou zpravidla vyráběny ve dvou vrstvách, které jsou na jedné straně přilepené vhodnými bloky o velikosti 50 kusů formátu A4 nebo A5.

V případě potřeby lze počet listů ve formuláři, tvary v bloku a další charakteristiky změnit podle vašich požadavků.

Pro snadné použití formulářů na výjezdu můžete nabídnout různé možnosti pro upevnění formulářů (firmware, jaro) a ochranné složky.
Rozměry a ceny:

Měření jednoduchých stropních stropů - instrukce

Před objednáním plátna pro roztahovací strop musíte nejdříve měřit místnost, zohlednit její konfiguraci a funkce, včetně současné a plánované komunikace.

Abyste nezaplatili dvakrát, měli byste používat naše pokyny pro měření roztažných stropů, zejména pokud jde o měření plátna pro strop harpúny. Koneckonců, nejmenší chyba měření a výkresu vede k tomu, že materiál bude poškozen, protože vzorek nebude odpovídat skutečné velikosti místnosti.

Pokud se na všech stranách prodávají textilie a fólie pro střihové instalace stropů na řez s okrajem 10-15 cm, pak jsou harpunové pásy vyříznuty menšími než základní strop o 6 až 10% na všech stranách (procento smrštění závisí na hustotě a elasticitě filmu).

V prvním případě je plátno napnuto, fixováno s korálek a přebytek se odřízne, ve druhém - materiál s harponem svařeným kolem obvodu je zastrčen do speciálních drážků bagety. Tento držák je nejen nejspolehlivější, ale také umožňuje později opakovaně demontovat - montáž stropu.

Pokyny krok za krokem pro měření stropních stropů

1. Plnění formy měření.

Práce začíná tabulkou měření (pro samou montáž, je to jen list papíru, na který zadáte všechny potřebné informace). Na formuláři je třeba vytvořit náčrtek stropu a poté zaznamenat na správných místech výsledky měření.

Při kreslení výkresu nakreslete strop jako kdybyste stál na jeho vrcholu, program automaticky zrcadlí obraz a strop bude takový, jak je požadováno (pokud jsou provedena měření pro napínací stěny, v tomto případě uděláte výkres přímo na zeď a vždy naznačujete, že se jedná o stěnu a nikoliv strop, takže program neodráží kresbu).

Měření se provádí na povrchu připraveném k instalaci, po nich již není možné odtrhnout omítku ze stěn, nebo naopak je zakrýt řešením, což zkreslí výsledky a plátno nebude ve vaší místnosti.

Nezkušením měřiče je nejlepší pracovat společně. Každý sám provádí měření, umístí je na svůj náčrt a pak se uskuteční smíření. Klient potvrzuje správnost plnění.

Pro vlastní měření se ujistěte, že neděláte chybu. Dokonce i 1 - 2 cm hrají roli. Následující nástroje jsou potřebné pro měření: měření laserové pásky (můžete také použít obyčejnou pásku), tužku a měřicí list.

2. Změřte čtvercový nebo obdélníkový strop.

Takže náčrt stropu je kreslen na papíře, můžete začít měření. Výkres ukazuje, kde jsou umístěna okna a dveře. Rohy místnosti jsou označeny například abecedně: A, B, C a D. Po měření délky a šířky se zaznamenávají data AB, BC, CD a AD.

Pak jsou měřeny diagonály AC a BD, jejich indexy jsou také zadány do formuláře. Nepokoušejte se podvádět a měřit jen na jedné straně, pokoje se zdají být rovnoměrné.

Změřte stěny pod strop, kde bude namontován rám napínací konstrukce. Všechny parametry, a to i tytéž, jsou zadány ve formuláři.

Pokud má místnost složitou geometrii, je nutné měřit po obvodu, rozdělit strop na trojúhelníky a měřit všechny úhlopříčky, které spojují příslušné úhly místnosti.

3. Další informace ve formuláři.

Pak na formuláři je uveden směr svařovaného spoje, pokud je na stropě švový. Obvykle se provádí ze zdroje světla, tedy z okna, ale v každém případě se toto řešení řeší individuálně, v závislosti na šířce filmu, počtu oken a jiných zdrojích osvětlení.

Dále se zaznamená název a článek zvolené struktury fólie (textilie) a podobné parametry profilu pro rámec. Při samoinstalaci se tyto údaje zadávají společně s konzultantem společnosti.

Měřiče ve tvaru udávají typ, umístění a počet svítidel, zda je zapojení zapotřebí, co je a / nebo bude komunikace, zda potřebujete obcházet potrubí (kde je vyznačeno na výkresu) a jakékoliv další pomocné práce.

Formulář musí být vyplněn jasně, úhledně, v čitelném rukopisu. Nakonec zadejte datum a podpis klienta. To dále eliminuje konflikty. Měřiče musí upozornit zákazníky, že po podepsání formuláře měření a podpisu smlouvy na jejím základě není možné změnit:

 • velikost a tvar místnosti;
 • tkaninový materiál, jeho barva a struktura, typ profilu, orientace svařovaného spoje.

Ale vše, co se týká osvětlení a pomocných prací, lze změnit až na začátek instalace stropní konstrukce.

Měření stropu objednávky

Pokud se vám pokyn na měření stropů zdá příliš komplikovaný, můžete zavolat měřič z naší společnosti. Využijte této služby z důvodu důvěryhodnosti, že strop bude přesně tak, jak chcete, a při přepracování nemusí být přeplňován.

Tato služba je navíc zcela v Moskvě a v Moskvě. Můžeme si objednat pouze výrobu stropu a celého komplexu staveb, tedy instalaci "na klíč". Mluvili jsme o měření jednoduchého stropu a v obtížných případech je lepší věřit této práci odborníkům.

Správný výpočet roztažného stropu: 4 rady profesionálů

Správný výpočet zavěšeného stropu je nutný k určení množství materiálu a jeho celkových nákladů Dnes jsou zavěšené stropy velmi oblíbené u spotřebitelů. Jsou to návrhy plátna, které jsou roztaženy na speciální rám. Před instalací je důležité správně vypočítat množství materiálů, které budou potřebné k pokrytí celého stropu. Chcete-li to provést, určete velikost místnosti, zohledněte její geometrii a vytvořte nákres projektu. Výpočet materiálů lze provádět nezávisle. Jeho složitost bude záviset na tvaru a tvaru místnosti a stropu.

Stretch stropy: měření bez chyb

Správný náčrt nemusí být okamžitý. Před zpracováním velikostí je třeba připravit speciální formulář, ve kterém budou zadány výsledky. V některých případech mohou být měření provedena nesprávně - je třeba se vyvarovat.

Jakákoli chyba způsobí nesprávné odříznutí listu, což ovlivní kvalitu stropu nebo přerušení oprav.

Měření protaženého stropu by mělo být svěřeno odbornému veliteli.

Při provádění měření je důležité si uvědomit, že opravy při montáži sádrokartonové stěny musí být dokončeny předem. Není nutné kombinovat práci několika týmů oprav. To může vést k nedorozumění a jednoduchému nesouladu výsledků.

Jak se vyhnout chybám:

 • Nejlepší je měřit strop s asistentem. A po provedených měřeních ověřte výsledky.
 • Pokud odborník provádí měření, po předložení náčrtu musí zákazník jej zkontrolovat a podepsat v případě souhlasu s údaji.
 • Vezměte v úvahu body, které mohou ovlivnit změnu projektu napínacích stropů.

Pokud jsou tato doporučení implementována, je pravděpodobné, že nedojde k žádným chybám. Zákazník musí zodpovědně zvážit podepisování dokumentu a dodržování nevyslovených pravidel. Jakékoli změny v projektu a opravách musí být koordinovány s umělci.

Návrh stropních stropů s rozměry: jak provádět měření

Při kreslení a měření je důležité věnovat pozornost prostoru a tvaru místnosti. Pro čtvercový a obdélníkový prostor se měření provádějí pomocí podobného algoritmu. To je nejjednodušší možnost, kterou můžete udělat sami.

Při provádění měření je nutné odstranit všechny velikosti stěn na úrovni co nejblíže stropu.

Aby bylo možné správně provádět všechna měření, je nutné se seznámit s doporučeními a důsledně je dodržovat.

Je důležité měřit každou zeď zvlášť. I když se stěny zdají být stejné, mohou mít různé parametry. Nákres by měl být kreslen podél obrysu místnosti.

Technologie měření:

 • Rozměry stěn by měly být odstraněny v blízkosti stropu. Absolutně všechny stěny mohou mít různé rozměry, takže je třeba vypočítat jejich velikost co nejblíže stropu, kde bude minimální vůle.
 • Měli byste měřit také prostor diagonálně. Skic bude tak přesnější a správnější.

Ať už tvoří nějaký pokoj, při měření se vždy začíná náčrtem místnosti

Pokud má pokoj jednoduchou podobu, měření nebude obtížné. Situace je odlišná, pokud má pokoj složitý tvar s rovnými stěnami. V každém případě tento proces zahrnuje i sestavení předběžného náčrtu.

Výpočet materiálů pro stropní strop v místnosti s komplexním tvarem

Místnost může mít tvar složitého polygonu. Poté budou výpočty provedeny podle složitějšího schématu. Obvykle jsou úhly v takovém pokoji rovné, ačkoli to není předpoklad. Při výpočtu je důležité zvážit nuance každé konkrétní místnosti.

V případě, že v místnosti jsou sloupy nebo jiné stoupačky, je třeba vzít v úvahu a vypočítat jejich vzdálenost od stěn a průměru.

Nejprve musíte nakreslit předběžný náčrt. Bez toho nemůže udělat více než jeden výpočet. Pro snadnější výpočty je polygon rozdělen na geometrické tvary jednodušší.

Aby byly rozměry správné, je nutné přesně vypočítat všechny úhly pomocí konvenčního pásku nebo speciálního zařízení.

Pokyny pro vytváření komplexních výpočtů:

 • Změřte přímou část každé stěny a označte informace získané na náčrtu.
 • Schematicky rozdělíme místnost na trojúhelníky a měříme úhlopříčku.

Je důležité si uvědomit, že celá budoucí oprava stropu bude záviset na správnosti výpočtů. Pokud výpočty nelze provést nezávisle, mohou být vždy provedeny odborným velitelem.

Výpočet nákladů na strečové stropy

Chcete-li vypočítat cenu zavěšených stropů, musíte vědět, co ovlivňuje jejich celkovou částku. Všechny výpočty můžete provést sami. Může to trvat spoustu času a úsilí.

Můžete požádat o pomoc v internetových obchodech, které zpravidla nabízejí cenovou kalkulaci pomocí speciální kalkulačky.

Výpočet nákladů také závisí na instalaci stropu, to znamená na materiálu a konstrukci rámu

Výpočty online umožňují rychle a přesně vypočítat náklady na budoucí design. Ale kvůli tomu je lepší si uvědomit, za co berou peníze. Náklady na stropy jsou ovlivněny mnoha faktory.

Faktory ovlivňující náklady:

 • Maximální velikost místnosti;
 • Textura plátna;
 • Obvod místnosti;
 • Profil;
 • Průchozí potrubí;
 • Počet reflektorů;
 • Přítomnost lustru a typ jeho uchycení;
 • Dekorační lemování;
 • Materiálová dekorace stěn.

Všechny tyto parametry mají přímý dopad na cenu zavěšených stropů.

Jak měřit zavěšený strop (video)

Provádění výpočtů a měření pro instalaci stropního stropu by mělo být velmi pečlivé a pečlivé. Je na správnosti výpočtů závisí na správné volbě velikostí materiálů, které ovlivňují výsledek opravy. Výpočty můžete provádět sami, po přečtení doporučení odborníků.

Výpočet nákladů na stropní strop. Správné měření

Výpočet nákladů na stropní strop je složitější procedura, než se zdá. Je to proto, že stropní strop je vypočítán na základě mnoha parametrů: plocha stropu, cena za metr čtvereční plátno, s ohledem na náklady na barvu, texturu a instalaci, potřeba speciální práce, instalace dalších prvků v závislosti na jejich typu.

Obsah:

Jak vypočítat cenu stropního stropu

K tomu, aby kupující ceny zjistil přibližnou cenu případného nákupu, je na mnoha internetových stránkách společností, které prodávají stropy, speciální kalibrační stropní strop. Kalkulačka nákladů sestává z několika polí, po nichž se vydává stropní strop.

Kalkulačka stropních stropů může vzít v úvahu následující informace:

 • typ plátna - značka, materiál, struktura, barva;
 • stropní plocha;
 • obvodový strop;
 • počet úhlů;
 • počet svítilen;
 • metrická oblast zakřivených úseků;
 • počet otvorů pro větrání;
 • počet trubek opouštějících strop;
 • záběr dekorativního podstavce, v případě potřeby atd.

Foto 1 - Příklad možného kalkulátoru pro výpočet roztažného stropu

Čím menší je záběr místnosti, tím vyšší jsou náklady na metr čtvereční stropu. Standardní stropní náklady jsou nižší než zakřivené. Tisk fotografií na plátně navíc zvýší cenu (v případě potřeby).

Dokonce i prohlížení vašich prostor, s ohledem na všechny faktory a použití kalkulačky na webových stránkách vybrané společnosti, můžete zjistit pouze velmi přibližné číslo. Přesné náklady mohou říci pouze kvalifikovaní řemeslníci poté, co opustili dům a provedli měření.

Změřte stropní strop

Po rozhodnutí dodavatele, který počítá přibližné pořadí čísel pomocí kalkulačky a rozhodne se, že taková částka je cenově dostupná, můžete bezpečně zavolat zástupce společnosti. Měřič by měl měřit a spočítat všechny výše uvedené parametry, zjistit, zda jsou plánovány nějaké změny v opravě a nábytku, které by mohly ovlivnit vzorek a instalaci stropu, a koordinovat všechny detaily projektu se zákazníkem.

Pokud jsou na stropě postaveny nějaké konstrukce, jsou na stropě a stěnách provedena značení a na nich jsou provedena potřebná měření.

Měření lze provádět na projekci na podlaze. Někdy lze provádět přesná měření pouze na hotovém stropu. V tomto případě smlouva předepisuje přibližné náklady, které budou upraveny pro výkon práce v souladu s měřením.

Obrázek 2 - Příklad možného způsobu měření roztažného stropu

Podle instrukcí, které určují, jak správně měřit strop, je nutné vyplnit speciální měřicí formulář, nakreslit diagram budoucího stropu s uvedením všech velikostí a symbolů. Výkres musí obsahovat úplné informace a, aby se předešlo nedorozuměním a konfliktům mezi dodavatelem a zákazníkem, měli datum a podpis zákazníka.

Formulář obsahuje podrobné informace o faktuře napínací tkaniny, typu instalačního profilu, délce zakřivené části, počtu svítilen a odsavačů, nutnost další práce. Výkres by měl také ukazovat umístění oken a dveří pro umístění nejméně viditelných stropních spojů.

Jak provést měření stropního stropu vlastním rukama?

Závěsný strop je nejen stylový interiérový design, ale také užitečná konstrukce v mnoha ohledech. Moderní materiály používané při výrobě stropních stropů mohou izolují prostor od vnějšího hluku, zvyšují tepelnou izolaci a požární bezpečnost.

Závěsný strop je nejen stylový interiérový design, ale také užitečná konstrukce v mnoha ohledech.

Jedním z hlavních úkolů, které je třeba řešit při navrhování zavěšených konstrukcí, je provádět měření. Nejen vzhled stropu, ale i jeho životnost závisí na přesnosti všech měření. Řešení tohoto problému by tedy mělo být řešeno s veškerou odpovědností. Dále bude zváženo, jak se měří roztahovací strop.

Registrace formy měření

Před objednáním struktury tahu je třeba měřit strop, kde bude namontován, a vytvořit pracovní skicu. Pokud hodláte provádět všechna měření nezávisle, budete potřebovat měřicí formulář. Můžete ho získat od firmy, která vyrábí a instaluje stropní stropy.

Registrace formy měření.

Ve formě je vykreslen schematický nákres budoucího produktu. V tomto případě by všechna měření měla být provedena s maximální přesností (jsou povoleny odchylky nejvýše 5 mm). Pokud se během měření vyskytnou chyby, nesprávný strop se bude vyrábět nesprávně, což povede k dodatečným časovým a finančním nákladům na odstranění všech nepřesností.

Mělo by se také poznamenat, že pokud byly provedeny nějaké stavební práce mezi měřeními a před instalací stropu v místnosti, což vedlo ke změně konfigurace místnosti, mohlo by to vést k neshodám mezi dodavatelem a zákazníkem.

Abyste tak zabránili tomu, měli byste dodržovat následující doporučení:

 • měření roztažného stropu by měly být provedeny dvěma různými lidmi, kteří budou pracovat nezávisle na sobě navzájem, po kterém budou výsledky porovnány;
 • Zástupce výrobce musí zkontrolovat náčrtek a potvrdit jeho správnost.

Měření stropu pro jednoduchý pokoj

Pro všechna měření můžete potřebovat:

Měření stropu pro umístění jednoduché formy.

Je-li místnost, ve které se má instalovat závěsná konstrukce, má jednoduchou formu (obdélník nebo čtverec), pak bude pořadí měření vypadat takto:

 1. Nakreslete náčrt.
 2. Změřte délku všech stěn co nejblíže ke stropu. Je nutné měřit všechny stěny, protože absolutně správné geometrické tvary ve stavebnictví jsou velmi vzácné (jedna stěna ve čtvercové místnosti může být o několik centimetrů větší než zbytek). Obložené stěny mohou také zkreslovat skutečný obraz, takže měření by se měly provádět u stropu.
 3. Změřte úhlopříčku místnosti. To je způsobeno skutečností, že v měřicím formuláři musí být uveden maximální možný počet naměřených vzdáleností, což sníží pravděpodobnost chyby na minimum.

Měření stropu pro prostor komplexního přímočarého tvaru

Pokud je místnost komplexní polygon, pak v tomto případě potřebujete:

 1. Nakreslete nákres místnosti.
 2. Změřte všechny rovné části stěn a zadejte získané hodnoty do formuláře.
 3. Rozdělte místnost na požadovaný počet trojúhelníků a pak změřte všechny jejich strany. Výsledné hodnoty jsou v náčrtu.
 4. Pokud je strop ve vašem domě podepřen sloupci nebo existují jiné faktory, které mohou ovlivnit přesnost měření, uveďte je na náčrtu.

Měření dvoustupňového designu

Vytvoření náčrtu dvouúrovňového roztahovacího stropu je poměrně komplikovaná operace, při které je třeba vzít v úvahu řadu faktorů. Proto se doporučuje svěřit tuto práci odborníkovi. Pokud jste zcela přesvědčeni o svých schopnostech, můžete se sami pokusit.

Dvoupatrový strop umožňuje vytvářet jedinečný vzhled místnosti, přinášet čerstvost a eliminovat nevýhody.

Měření stropu pro prostor komplexního přímočarého tvaru.

Při správné volbě zavěšené konstrukce je možné efektivně zónovat prostor.

Při výběru dvouúrovňového úseku stropu je třeba věnovat pozornost následujícím skutečnostem:

 1. Zakřivený design bude vypadat skvěle v prostorném pokoji. Musíte vědět, že takové stropy mohou nejen zvětšit prostor, ale i zúžit.
 2. U těchto stropů je nejlepší vybrat materiály s dekorativními vzory, různými vzory a vložkami pro lampy.
 3. Je velmi důležité správně navrhnout osvětlovací systém, pomocí něhož můžete pokoju poskytnout některé prvky praktické a zdokonalené.
 4. Pro konstrukci dvouúrovňového stropu se doporučuje používat materiály různých barev a struktury. Jako základna bude ideálně vypadat bílá, která dokonale kombinuje s ostatními odstíny.

Dvouúrovňové roztažitelné stropy mohou být různé, jejichž měření má své vlastní nuance. Nejpopulárnější konstrukce dvouúrovňových stropů jsou:

 • uzavřená křivka;
 • elipsa;
 • kruh;
 • od stěny ke zdi.

Měření dvoustupňového designu.

Uzavřená křivka je zakřivená konstrukce libovolného tvaru. Měří se takto:

 • celá čísla je dělena tečkami do geometrických oblouků, to znamená do zakřivených úseků s konstantním poloměrem (A, B, C,..., J);
 • akordy přijatých oblouků jsou měřeny (L1, L2,..., L10);
 • z jakéhokoli bodu (například z bodu A) se měří všechny diagonály;
 • vypočítá se délka všech oblouků (d1, d2,..., d10).

Po všech měřeních musíte určit místo, kde budou umístěny 1. a 2. úrovně stropu. V tomto případě náčrt označuje výšku 1. a 2. úrovně a typ přechodu (jednoduchý přechod, osvětlení apod.).

Měření dvouúrovňového stropu eliptického tvaru je mnohem jednodušší. Chcete-li to provést, změřte 2 výšky elipsy, označte umístění 1. a 2. úrovně a typ přechodu. Pro konstrukci kulatého tvaru je nutné měřit pouze průměr kruhu s dalšími údaji, jako v předchozím příkladu.

Měření zakřiveného stropního stropu, konstruovaného z typu "zeď ke stěně", se provádí podle stejného principu jako v prvním případě.

Je zcela možné měřit závěsný strop vlastními rukama. Hlavní věc je dodržovat všechna pravidla a doporučení.