Formulář pro měření stropního stropního slova

HOURS OF WORK:
Po-Pá od 10.00 do 17.00
(bez přestávky na oběd)

FORMY MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ ZASTAVENÝCH STROPŮ
podle navrhovaného vzorku
Formát A-4 (210 * 297 mm) lze objednat
sestávající ze dvou nebo tří vrstev

200 kopií.

TABULKA NÁKLADŮ FORMULÁŘŮ V ČASE:

Ceny jsou platné pouze při objednávání z webu SITE!

3 vrstvy
bez číslování

3 vrstvy
s číslováním

NÁKLADY SPECIFIKOVANÉ V RUBRÁCH PRO OBEH
podle "standardního" tarifu (5 pracovních dnů)
tarif "naléhavé" (za 1 pracovní den) + 50% nákladů
Expresní tarif (3 hodiny) + 100% nákladů

NA PRODEJ
PŘIPRAVENÉ FORMY
MĚŘENÍ A OBJEDNÁVKA
zavěšený strop

Přítomnost hotových formulářů
může vyjasnit
telefonicky 944-29-53

OSTATNÍ VZORKY
Samokopírována
Blankety:

Vložte své logo do formuláře
musí být zaslány

e-mail: [email protected]

soubor s černobílým logem ve vektoru v křivkách
ve formátu Corel Draw nebo Adobe Illustrator.

Informace uvedené v žádosti

musí být úplné a spolehlivé.

Umístění požadovaných údajů do rozvržení formuláře se provádí zdarma pouze jednou!
Oprava dat v rozvržení - placená služba.

Měření prázdných listů (měření) oken, dveří, strechových stropů

Prázdný list měření (měření) oken, dveří, stropních stropů je součástí interního účetnictví a připojení ke smlouvě se zákazníkem. Vyrobeno z samokopírovacího papíru, které je vhodné použít, při plnění získáme několik identických kopií najednou.

V naší firmě můžete objednávat a přijímat hotové polotovary. To nevyžaduje mnoho výletů do naší kanceláře - po 2-3 dny po objednání, telefonicky nebo e-mailem budou vaše formuláře připraveny. Polotovary jsou zpravidla vyráběny ve dvou vrstvách, které jsou na jedné straně přilepené vhodnými bloky o velikosti 50 kusů formátu A4 nebo A5.

V případě potřeby lze počet listů ve formuláři, tvary v bloku a další charakteristiky změnit podle vašich požadavků.

Pro snadné použití formulářů na výjezdu můžete nabídnout různé možnosti pro upevnění formulářů (firmware, jaro) a ochranné složky.
Rozměry a ceny:

Stropní stropní měřicí forma

Na této stránce si můžete stáhnout formulář pro měření strečových stropů.

Formulář je prezentován ve dvou verzích: velký formát A4 s rozšířenými daty a malý formát A5 s hlavními poli. Tento list měření je prostě nutný, jako velké společnosti a ne velké instalační organizace. Zlepšení povědomí o image a značce. Co je lepší: nesrozumitelný papír vytržený z notebooku nebo firemního hlavičkového papíru s logem společnosti? Odpověď je zřejmá.

Jediný jednotný formát měřicího formuláře pomáhá vyhnout se mnoha problémům v rámci společnosti, které nevyhnutelně vznikají během pracovního procesu. Všechny další práce, všechny velikosti - to vše bude vzato v úvahu a zaznamenáno na stejném místě.

Prázdné měření a měření zavěšeného stropu?

Změřte stropní strop

Objednávka pro instalaci stropního stropu je nezbytně spojena s řadou předběžných operací, bez nichž se ani s dobrou vůlí nemohou pokračovat. Hovoříme o předběžných měřeních roztažného stropu prováděných podle pokynů, jejichž výsledky jsou uvedeny ve formuláři nebo listu, jako v níže uvedeném vzoru, a pak slouží jako základ pro vytvoření konfigurovatelného modelu stropního krytu. Přestože se to nemusí zdát komplikované, ve skutečnosti je tato práce bez zohlednění všech technických nuancí velmi problematická, zvláště s ohledem na to, že ne všechny stropy jsou stejné a některé, kromě toho, že mají více než jednu vrstvu, jsou také umístěny v místnosti, geometrický tvar.

Proto jsme si stanovili cíl stanovit, jak měřit stropní stropy s různou mírou složitosti, ať už se jedná o pravidelný, dvouvrstvý nebo složitý křivočarý design.

Zpracování formy měření

Zpracování formy měření

Forma, ve které jsou provedena všechna měření stropního stropu, může být znázorněna ve formě obvyklého schematického výkresu znázorňujícího tvar místnosti, která má být vybavena, nebo pouze její část (pokud je strop nastaven segmentálně) s uvedením všech potřebných parametrů. Příklad desky měření závěsných stropů lze stáhnout na odkazu: měřicí list.

Při měření se vyskytují dvě nejčastější potíže, jejichž podstatou je:

 • chybně vyjmutá a následně zadaná do podoby parametrů povede k tomu, že hotový povlak nakonec neodpovídá tvaru a velikosti místnosti;
 • změna uspořádání místnosti po provedení měření provedená bez souhlasu vykonávající společnosti může vést ke konfliktu, jejíž příčinou bude znovu rozdíl mezi geometrií sítě a geometrií již přepracované místnosti.

Takové potíže mohou vzniknout jednoduše z důvodu nesrovnalostí v práci několika brigád v jednom zařízení, z nichž každá vykonává jeden vysoce zaměřený úkol. Abyste předešli takovým nedorozuměním, měli byste věnovat pozornost následujícím tipům:

 • měření mohou být provedeny dvěma různými odborníky v různých časech a výsledky získané následně jsou porovnávány s dodržováním;
 • pak zákazník provede osobní kontrolu získaných výsledků a po odstranění všech pochybných bodů podá svůj podpis pod náčrtem, čímž uvede jeho vědomí a souhlas s návrhem.

Jak je zřejmé z popisu, správně sestavená forma umožňuje zcela jasně pochopit, jak měřit stropní strop a zjednodušit výkon technického úkolu pro sebe a zaměstnance.

Tato doporučení chrání zaměstnavatele a umělce, aby minimalizovaly pravděpodobnost chybných akcí. Pokud po provedení měření musí projekt stále provádět změny, může společnost oprávněně požadovat, aby pokryla náklady na dříve nepředvídané množství práce. Je to škoda, ale v praxi ne všichni dodržují takovou schéma a někdy se jedná o soudní řízení.

Určete velikost

Jednoduchá forma stropní konstrukce

Nejjednodušší způsob, jak provádět měření v místnosti, která má obdélníkový nebo čtvercový tvar. Současně proveďte následující akce:

Nejjednodušší případ. Stačí měřit stěny a úhlopříčku

 1. Vytváříme náčrtek, aniž bychom si mysleli, že si pamatujeme všechny potřebné informace.
 2. Měříme všechny stěny co nejblíže stropu. Pouze tímto způsobem bude konečný obraz objektivně odrážet skutečnou geometrii místnosti.
 3. Měříme diagonály, protože je možné, že místnost má nepatrné zkreslení rohů do očí. Taková akce pomůže odstranit případné strukturální vady. Ve skutečnosti se může ukázat, že místnost, která má stěny stejné délky, není jako obdélník, ale jako paralelogram.

Jak měřit stropní komplexní tvar s rovnými stěnami?

Je poněkud obtížnější měřit roztahovací strop, když pokoj vypadá jako složitý mnohoúhelník. Co bychom měli udělat v tomto případě? A proveďte následující kroky:

Každý polygon je snadno rozdělen do jednoduchých geometrických tvarů.

 1. A opět to všechno začíná pokojovým plánem.
 2. Měříme všechny přímé řezy a velikost papíru fixujeme.
 3. Také rozdělíme schematický nákres místnosti na několik dalších trojúhelníků a určíme délku všech diagonálních směrů. Maximální přesnost je dosažena přesným stanovením úhlových hodnot.
 4. Všechny dostupné konstrukční prvky se musí nutně odrážet v plánu (náčrtu).

Jak se měří zakřivený strop?

Upřímně řečeno, nedávná verze konfigurace pokoje, ale neměli byste se odradit. Přestože možná budete muset vypořádat se s oblouky, které mají různé poloměry nebo přerušované čáry, stále existuje cesta. V takovém prostředí se snažíme co nejšetrněji dělat vše, co je možné, pomocí následujících tipů:

Měření zakřiveného povrchu

 1. Vytvoříme náčrt náčrtu. To je již známé.
 2. Snažíme se určit velikost přímých úseků.
 3. Navíc rozvržení mřížky aplikujeme na nákres, přičemž krok udržujeme od 10 do 20 cm. Parametry buňky závisí na stupni složitosti tvaru místnosti a hodnotách poloměru v ohybu.
 4. Na skicu jsme nasadili všechny kontrolní body, které provedly jejich vazbu na souřadnici mřížky. Obvykle stačí použít pouze ty linie, které procházejí (nebo podélně) a mají konstantní hodnotu rozteče. Vzdálenost od průsečíku stropního obrysu s čarami na náčrtu ke stěnám bude umožňovat modelovat poměrně přesné uspořádání stávajícího tvaru stropu.

Užitečné jemnosti

Věnujte pozornost některým tipům, které zjednodušují robot a pomáhají dosáhnout požadovaného výsledku v kratším čase:

 • Použití laserového dálkoměru výrazně sníží práci na určení velikosti stěn a dalších nezbytných vzdáleností. To platí pro místnosti jakéhokoli tvaru;
 • maximální přípustná plocha tažného krytu namontovaného bez použití speciálních profilů - konektorů vybavených závěsy je 50. Pokud je tento fakt ignorován, povlak se může postupně prohýbat a přemístit se z přísné konstrukce na druh srdcervoucího pohledu. Samozřejmě, nikdo neposkytuje záruku na prohnutí, ale pravděpodobnost, že to bude velmi vysoká. Vše v konečném důsledku závisí na konfiguraci místnosti;
 • Jedním z nejodvážnějších okamžiků je, že PVC plátna má dobrou elasticitu a dobře se roztahuje. S tímto vědomím není nutné se bát panice při navrhování náčrtu, aby bylo možné malé nepřesnosti, neboť navíc další roztahování plátna na pár centimetrů není problém. Instalační pracovníci to vědí, a proto se cítí v pohodě, protože vzor stropního materiálu se provádí se snížením skutečné velikosti 5-7% skutečné plochy povrchu stropu.

Na první pohled jednoduché kroky ke změření roztažného stropu stále vyžadují nějakou přípravu. Možná jednorázové pozorování činností zkušeného instalatéra během stanovení parametrů tahového nátěru pomůže důkladněji pochopit celý plán provedené práce.

K poznámce: Nenechte si ujít příležitost získat cenné praktické zkušenosti, pokud se vám taková příležitost představí a pak se stane docela proveditelná práce na sestavení měřícího listu s vlastními zdroji.

Prázdné měření a měření zavěšeného stropu?

Objednávka pro instalaci stropního stropu je nezbytně spojena s řadou předběžných operací, bez nichž se ani s dobrou vůlí nemohou pokračovat. Jedná se o předběžná měření provedená v souladu s pokyny, jejichž výsledky jsou uvedeny v tabulce nebo listu pro měření stropu jako v níže uvedené ukázce a později sloužily jako základ pro vytvoření konfigurovatelného stropního modelu. Přestože se to může zdát složité, ve skutečnosti je tato práce bez zohlednění všech technických nuancí velmi problematická, zvláště s ohledem na to, že ne všechny kryty jsou stejné a některé, kromě toho, že mají více než jednu vrstvu, jsou také umístěny v místnosti s nepravidelný geometrický tvar.

Proto jsme si stanovili cíl zjistit, jak měřit zavěšené plochy různých stupňů složitosti, ať už je to normální, dvouvrstvý nebo složitý zakřivený design.

Zpracování formy měření

Forma, ve které jsou prováděna všechna měření stropního stropu, může být znázorněna ve formě obvyklého schematického výkresu znázorňujícího tvar místnosti, která má být uspořádána, nebo pouze její část (když je plátno nastaveno segmentově) s uvedením všech potřebných parametrů. Příklad desky měření roztažných stropů lze stáhnout na odkazu: rozměr.

Při měření se vyskytují dvě nejčastější potíže, jejichž podstatou je:

 • chybně vyjmutá a následně zadaná do podoby parametrů povede k tomu, že hotový povlak nakonec neodpovídá tvaru a velikosti místnosti;
 • změna uspořádání místnosti po provedení měření provedená bez souhlasu vykonávající společnosti může vést ke konfliktu, jejíž příčinou bude opět rozdíl mezi geometrií a plátnem již přepracované místnosti.

Takové potíže mohou vzniknout jednoduše z důvodu nesrovnalostí v práci několika brigád v jednom zařízení, z nichž každá vykonává jeden vysoce zaměřený úkol. Abyste předešli takovým nedorozuměním, měli byste věnovat pozornost následujícím tipům:

 • měření mohou být provedeny dvěma různými odborníky v různých časech a výsledky získané následně jsou porovnávány s dodržováním;
 • pak zákazník provede osobní kontrolu získaných výsledků a po odstranění všech pochybných bodů podá svůj podpis pod náčrtem, čímž uvede jeho vědomí a souhlas s návrhem.

Jak je zřejmé z popisu, správně sestavená forma umožňuje zcela jasně pochopit, jak měřit stropní strop a zjednodušit výkon technického úkolu pro sebe a zaměstnance.

Tato doporučení chrání zaměstnavatele a umělce, aby minimalizovaly pravděpodobnost chybných akcí. Pokud se po opatřeních v projektu ještě musí provést změny, smluvní dodavatel může oprávněně požadovat pokrytí nákladů za dříve nepředvídanou částku práce. Je to škoda, ale v praxi ne všichni dodržují takovou schéma a někdy se jedná o soudní řízení.

Určete velikost

Jednoduchá forma stropní konstrukce

Nejjednodušší způsob, jak provádět měření v místnosti, která má obdélníkový nebo čtvercový tvar. Současně proveďte následující akce:

 1. Vytváříme náčrtek, aniž bychom si mysleli, že si pamatujeme všechny potřebné informace.
 2. Měříme všechny stěny co nejblíže stropu. Pouze tímto způsobem bude konečný obraz objektivně odrážet skutečnou geometrii místnosti.
 3. Měříme diagonály, protože je možné, že místnost má nepatrné zkreslení rohů do očí. Taková akce pomůže odstranit případné strukturální vady. Ve skutečnosti se může ukázat, že místnost, která má stěny stejné délky, není jako obdélník, ale jako paralelogram.

Jak měřit stropní komplexní tvar s rovnými stěnami?

Je poněkud obtížnější měřit roztahovací strop, když pokoj vypadá jako složitý mnohoúhelník. Co bychom měli udělat v tomto případě? A proveďte následující kroky:

 1. A opět to všechno začíná pokojovým plánem.
 2. Provádíme měření všech přímých úseků, určení velikosti papíru.
 3. Také rozdělíme schematický nákres místnosti na několik dalších trojúhelníků a určíme délku všech diagonálních směrů. Maximální přesnost je dosažena přesným stanovením úhlových hodnot.
 4. Všechny dostupné konstrukční prvky se musí nutně odrážet v plánu (náčrtu).

Jak se měří zakřivený strop?

Upřímně řečeno, nedávná verze konfigurace pokoje, ale neměli byste se odradit. Přestože možná budete muset vypořádat se s oblouky, které mají různé poloměry nebo přerušované čáry, stále existuje cesta. V takovém prostředí se snažíme co nejšetrněji dělat vše, co je možné, pomocí následujících tipů:

 1. Vytvoříme náčrt náčrtu. To je již známé.
 2. Snažíme se určit velikost přímých úseků.
 3. Navíc rozvržení mřížky aplikujeme na nákres, přičemž krok udržujeme od 10 do 20 cm. Parametry buňky závisí na stupni složitosti tvaru místnosti a hodnotách poloměru v ohybu.
 4. Na skicu jsme nasadili všechny kontrolní body, které provedly jejich vazbu na souřadnici mřížky. Obvykle stačí použít pouze ty linie, které procházejí (nebo podélně) a mají konstantní hodnotu rozteče. Vzdálenost od průsečíku stropního obrysu s čarami na náčrtu ke stěnám bude umožňovat modelovat poměrně přesné uspořádání stávajícího tvaru stropu.

Užitečné jemnosti

Věnujte pozornost některým tipům, které zjednodušují robot a pomáhají dosáhnout požadovaného výsledku v kratším čase:

 • Použití laserového dálkoměru výrazně sníží práci na určení velikosti stěn a dalších nezbytných vzdáleností. To platí pro místnosti jakéhokoli tvaru;
 • maximální přípustná napětí povlak prostor, montáž bez pomoci speciálních profilů, konektory jsou vybaveny suspenzí je 50. Je-li tato skutečnost ignorována, povlak může postupně prohýbat a dodávání radost přísné design v pořadí, je samo o sobě, komplikovat srdce zápas. Samozřejmě, nikdo neposkytuje záruku na prohnutí, ale pravděpodobnost, že to bude velmi vysoká. Vše v konečném důsledku závisí na konfiguraci místnosti;
 • Jedním z nejodvážnějších okamžiků je, že PVC plátna má dobrou elasticitu a dobře se roztahuje. S tímto vědomím není nutné se bát panice při navrhování náčrtu, aby bylo možné malé nepřesnosti, neboť navíc další roztahování plátna na pár centimetrů není problém. Instalační pracovníci to vědí, a proto se cítí v klidu, protože vzorek stropního materiálu se provádí se snížením skutečné velikosti 5-7% skutečného povrchu.

Na první pohled jednoduché kroky ke změření roztažného stropu stále vyžadují nějakou přípravu. Možná jednorázová pozorování akcí zkušeného instalatéra při stanovení parametrů závěsného krytu pomůže důkladněji pochopit celý plán provedené práce.

K poznámce: Nenechte si ujít příležitost získat cenné praktické zkušenosti, pokud se vám taková příležitost představí, a pak se stane docela proveditelná práce na sestavení listu měření s vlastními zdroji.

Prázdné měření střihových stropů ke stažení

Související články

Základ registrovaných vozů

Tvrzení pojišťovně o vrácení pojistného plnění

Závěr komise v aktu akceptace převodu dlouhodobého majetku

Abyste předešli takovým nedorozuměním, měli byste věnovat pozornost následujícím tipům:

 • měření mohou být provedeny dvěma různými odborníky v různých časech a výsledky získané následně jsou porovnávány s dodržováním;
 • pak zákazník provede osobní kontrolu získaných výsledků a po odstranění všech pochybných bodů podá svůj podpis pod náčrtem, čímž uvede jeho vědomí a souhlas s návrhem.

Jak je zřejmé z popisu, správně sestavená forma umožňuje zcela jasně pochopit, jak měřit stropní strop a zjednodušit výkon technického úkolu pro sebe a zaměstnance. Tato doporučení chrání zaměstnavatele a umělce, aby minimalizovaly pravděpodobnost chybných akcí.

Stropní stropní měřicí forma

Některé funkce nemusí fungovat. Znovu povolte javascript pro přístup k plné funkčnosti.

Místo pro vaši reklamu Místo pro vaši reklamu Místo pro vaši reklamu Založil vizhen, Nov 26 2011 13:18

 • Přihlaste se prosím k odpovědi

6 odpovědí k tomuto tématu # 1vizhen Sent Nápověda k nalezení výkresového formuláře pro měření stropního stropu, jaké jsou vlastnosti koordinace s klientem.

Měřící list

 • Jedním z nejodvážnějších okamžiků je, že PVC plátna má dobrou elasticitu a dobře se roztahuje.
  S tímto vědomím není nutné se bát panice při navrhování náčrtu, aby bylo možné malé nepřesnosti, neboť navíc další roztahování plátna na pár centimetrů není problém.
  Instalační pracovníci to vědí, a proto se cítí v pohodě, protože vzor stropního materiálu se provádí se snížením skutečné velikosti 5-7% skutečné plochy povrchu stropu.

Shrnutí Na první pohled je zapotřebí jednoduchých kroků ke změření roztahovacího stropu.

Prázdné měření a měření zavěšeného stropu?

V takovém prostředí se snažíme co nejšetrněji dělat vše, co je možné, pomocí následujících tipů:

 1. Vytvoříme náčrt náčrtu.
  To je již známé.
 2. Snažíme se určit velikost přímých úseků.
 3. Navíc rozvržení mřížky aplikujeme na nákres, přičemž krok udržujeme od 10 do 20 cm. Parametry buňky závisí na stupni složitosti tvaru místnosti a hodnotách poloměru v ohybu.
 4. Na skicu jsme nasadili všechny kontrolní body, které provedly jejich vazbu na souřadnici mřížky.
  Obvykle stačí použít pouze ty linie, které procházejí (nebo podélně) a mají konstantní hodnotu rozteče.

Co bychom měli udělat v tomto případě? A proveďte následující kroky:

 1. A opět to všechno začíná pokojovým plánem.
 2. Provádíme měření všech přímých úseků, určení velikosti papíru.
 3. Také rozdělíme schematický nákres místnosti na několik dalších trojúhelníků a určíme délku všech diagonálních směrů.

Maximální přesnost je dosažena přesným stanovením úhlových hodnot.

 • Všechny dostupné konstrukční prvky se musí nutně odrážet v plánu (náčrtu).
 • Jak se měří zakřivený strop? Upřímně řečeno, nedávná verze konfigurace pokoje, ale neměli byste se odradit.

  Přestože možná budete muset vypořádat se s oblouky, které mají různé poloměry nebo přerušované čáry, stále existuje cesta.

  Ukažte stropní stropy měřícího plechu

  Pouze tímto způsobem bude konečný obraz objektivně odrážet skutečnou geometrii místnosti.

  • Měříme diagonály, protože je možné, že místnost má nepatrné zkreslení rohů do očí. Taková akce pomůže odstranit případné strukturální vady. Ve skutečnosti se může ukázat, že místnost, která má stěny stejné délky, není jako obdélník, ale jako paralelogram.
  • Jak měřit stropní komplexní tvar s rovnými stěnami? Je poněkud obtížnější měřit roztahovací strop, když pokoj vypadá jako složitý mnohoúhelník.

  Prázdné měření střihových stropů ke stažení

  • Dopis do vězení příteli vzorek Dopis žádat vzorový dopis na požadavek - Populární na internetu Vzor psaní dopisu o žádosti o zaměstnání - jste našli ukázkový dopis kamarádovi ve vězení - Dokumenty Google Letter [...]
  • Žádost o snížení soudních nákladů Žádost o odklad nebo splátku soudních výloh, snížení jejich velikosti nebo osvobození od nich stáhnout vzorek do doku Ukázka žádosti u soudu snížit odpočty [...]
  • Jak napsat práci pro práci správně vzorek pokračovat vzorku vzorek vzorku psaní vzorek vzorku kuchaře - alldez.ru Prázdný životopis pro zaměstnání v Kary Žádost o odstranění daně z přepravního daňového formuláře Žádost o vyplnění na pracovní místo [...]
  • Vzorová zpráva o sanatorium-resort výkazy, sanatorium-a-lázeňské léčby, mont prázdné, žádost o sanatorium a lázeňské léčby pro důchodce Tento Den vítězství...

  Abyste předešli takovým nedorozuměním, měli byste věnovat pozornost následujícím tipům:

  • měření mohou být provedeny dvěma různými odborníky v různých časech a výsledky získané následně jsou porovnávány s dodržováním;
  • pak zákazník provede osobní kontrolu získaných výsledků a po odstranění všech pochybných bodů podá svůj podpis pod náčrtem, čímž uvede jeho vědomí a souhlas s návrhem.

  Jak je zřejmé z popisu, správně sestavená forma umožňuje zcela jasně pochopit, jak měřit stropní strop a zjednodušit výkon technického úkolu pro sebe a zaměstnance. Tato doporučení chrání zaměstnavatele a umělce, aby minimalizovaly pravděpodobnost chybných akcí.
  Přestože se to nemusí zdát komplikované, ve skutečnosti je tato práce bez zohlednění všech technických nuancí velmi problematická, zvláště s ohledem na to, že ne všechny stropy jsou stejné a některé, kromě toho, že mají více než jednu vrstvu, jsou také umístěny v místnosti, geometrický tvar. Proto jsme si stanovili cíl stanovit, jak měřit stropní stropy s různou mírou složitosti, ať už se jedná o pravidelný, dvouvrstvý nebo složitý křivočarý design.

  Vykreslení slepého pokusu Vykreslení slepého pokusu Slepý snímek, ve kterém jsou provedena všechna měření roztažného stropu, lze znázornit jako obvyklý schematický výkres znázorňující tvar místnosti, která má být usazena, nebo pouze její část (pokud je strop nastaven segmentálně) a udávající všechny potřebné parametry.

  Příklad desky měření závěsných stropů lze stáhnout na odkazu: měřicí list.

  Měření jednoduchých stropních stropů - instrukce

  Před objednáním plátna pro roztahovací strop musíte nejdříve měřit místnost, zohlednit její konfiguraci a funkce, včetně současné a plánované komunikace.

  Abyste nezaplatili dvakrát, měli byste používat naše pokyny pro měření roztažných stropů, zejména pokud jde o měření plátna pro strop harpúny. Koneckonců, nejmenší chyba měření a výkresu vede k tomu, že materiál bude poškozen, protože vzorek nebude odpovídat skutečné velikosti místnosti.

  Pokud se na všech stranách prodávají textilie a fólie pro střihové instalace stropů na řez s okrajem 10-15 cm, pak jsou harpunové pásy vyříznuty menšími než základní strop o 6 až 10% na všech stranách (procento smrštění závisí na hustotě a elasticitě filmu).

  V prvním případě je plátno napnuto, fixováno s korálek a přebytek se odřízne, ve druhém - materiál s harponem svařeným kolem obvodu je zastrčen do speciálních drážků bagety. Tento držák je nejen nejspolehlivější, ale také umožňuje později opakovaně demontovat - montáž stropu.

  Pokyny krok za krokem pro měření stropních stropů

  1. Plnění formy měření.

  Práce začíná tabulkou měření (pro samou montáž, je to jen list papíru, na který zadáte všechny potřebné informace). Na formuláři je třeba vytvořit náčrtek stropu a poté zaznamenat na správných místech výsledky měření.

  Při kreslení výkresu nakreslete strop jako kdybyste stál na jeho vrcholu, program automaticky zrcadlí obraz a strop bude takový, jak je požadováno (pokud jsou provedena měření pro napínací stěny, v tomto případě uděláte výkres přímo na zeď a vždy naznačujete, že se jedná o stěnu a nikoliv strop, takže program neodráží kresbu).

  Měření se provádí na povrchu připraveném k instalaci, po nich již není možné odtrhnout omítku ze stěn, nebo naopak je zakrýt řešením, což zkreslí výsledky a plátno nebude ve vaší místnosti.

  Nezkušením měřiče je nejlepší pracovat společně. Každý sám provádí měření, umístí je na svůj náčrt a pak se uskuteční smíření. Klient potvrzuje správnost plnění.

  Pro vlastní měření se ujistěte, že neděláte chybu. Dokonce i 1 - 2 cm hrají roli. Následující nástroje jsou potřebné pro měření: měření laserové pásky (můžete také použít obyčejnou pásku), tužku a měřicí list.

  2. Změřte čtvercový nebo obdélníkový strop.

  Takže náčrt stropu je kreslen na papíře, můžete začít měření. Výkres ukazuje, kde jsou umístěna okna a dveře. Rohy místnosti jsou označeny například abecedně: A, B, C a D. Po měření délky a šířky se zaznamenávají data AB, BC, CD a AD.

  Pak jsou měřeny diagonály AC a BD, jejich indexy jsou také zadány do formuláře. Nepokoušejte se podvádět a měřit jen na jedné straně, pokoje se zdají být rovnoměrné.

  Změřte stěny pod strop, kde bude namontován rám napínací konstrukce. Všechny parametry, a to i tytéž, jsou zadány ve formuláři.

  Pokud má místnost složitou geometrii, je nutné měřit po obvodu, rozdělit strop na trojúhelníky a měřit všechny úhlopříčky, které spojují příslušné úhly místnosti.

  3. Další informace ve formuláři.

  Pak na formuláři je uveden směr svařovaného spoje, pokud je na stropě švový. Obvykle se provádí ze zdroje světla, tedy z okna, ale v každém případě se toto řešení řeší individuálně, v závislosti na šířce filmu, počtu oken a jiných zdrojích osvětlení.

  Dále se zaznamená název a článek zvolené struktury fólie (textilie) a podobné parametry profilu pro rámec. Při samoinstalaci se tyto údaje zadávají společně s konzultantem společnosti.

  Měřiče ve tvaru udávají typ, umístění a počet svítidel, zda je zapojení zapotřebí, co je a / nebo bude komunikace, zda potřebujete obcházet potrubí (kde je vyznačeno na výkresu) a jakékoliv další pomocné práce.

  Formulář musí být vyplněn jasně, úhledně, v čitelném rukopisu. Nakonec zadejte datum a podpis klienta. To dále eliminuje konflikty. Měřiče musí upozornit zákazníky, že po podepsání formuláře měření a podpisu smlouvy na jejím základě není možné změnit:

  • velikost a tvar místnosti;
  • tkaninový materiál, jeho barva a struktura, typ profilu, orientace svařovaného spoje.

  Ale vše, co se týká osvětlení a pomocných prací, lze změnit až na začátek instalace stropní konstrukce.

  Měření stropu objednávky

  Pokud se vám pokyn na měření stropů zdá příliš komplikovaný, můžete zavolat měřič z naší společnosti. Využijte této služby z důvodu důvěryhodnosti, že strop bude přesně tak, jak chcete, a při přepracování nemusí být přeplňován.

  Tato služba je navíc zcela v Moskvě a v Moskvě. Můžeme si objednat pouze výrobu stropu a celého komplexu staveb, tedy instalaci "na klíč". Mluvili jsme o měření jednoduchého stropu a v obtížných případech je lepší věřit této práci odborníkům.

  Příjem pro instalaci stropního stropu

  Ukázka formy přísného zpravodajství vytištěného v naší tiskárně
  Rozsah: rekonstrukce bytů, kanceláře

  Můžete si objednat tisk podobnou formou přísného reportingu s úpravami, které splňují požadavky vaší práce.

  Potvrzení pro montáž stropního stropu je vyrobeno ze samokopírovacího papíru ve dvou vrstvách. Ofsetový tisk v černém inkoustu. Šestimístné číslo. Oblast použití - stavební práce. Výrobek splňuje požadavky na BSO.

  BelEuroPrestige

  jsme připraveni ke spolupráci


  Jsme připraveni vás zajímat a dodávat vysoce kvalitní strečové stropy prodejcům, exkluzivní pracovní podmínky, flexibilní a individuální cenové politiky, které jsou vhodné pro vás i vaše zákazníky! Každá společnost nebo individuální podnikatel, bez ohledu na formu vlastnictví, se může stát našim prodejcem.
  Další podrobnosti.

  Novinky

  Program výstavby stropních stropů Prestige

  Program vám umožňuje navrhnout závěsný strop na provedených měřeních.

  Funkčnost programu:

  • - Kreslení výkresu s možností protínání úhlopříček
  • - Kreslení výkresu definováním úhlu ve stupních
  • - Rychle stavět elipsoidní stropy
  • - Použití dalších tvarů na boky základního výkresu a řezů (trojúhelník, obdélník, kruh, oblouk), který umožňuje vytvářet řezy libovolného tvaru
  • - Možnost tisku formuláře pro zákazníka s logem a informace o prodejci
  • - Schopnost kopírovat hotový výkres do schránky pro vkládání do jiných dokumentů (například v aplikaci MS Word)
  • - Možnost postupného kreslení konstrukce,
  • - Schopnost manuálně upravovat základní výkres,
  • - Schopnost nastavit přechodovou úroveň (pro víceúrovňové stropy) vám umožňuje vyhnout se nepotřebným výpočtům při vytváření komplexních stropů,
  • - Schopnost načíst vnitřní výřez ze souboru s již vytvořeným výkresem (relevantní pro víceúrovňové stropy, pokud jsou vnitřní výřezy součástí střižného stropu)
  • - Nastavení umístění reflektorů (usnadňuje proces koordinace s klientem umístění lamp, instalátor zobrazí výtisk se souřadnicemi svítidel)
  • - Schopnost přesunout jednu nebo více stěn (segmenty) o určitou částku (na žádost klienta můžete oddělit stěny pro upevnění stropní clony na hlavní strop nebo ustoupit, abyste instalovali šatní skříň)
  • - Automatické vyrovnání švů (jsou k dispozici 6 režimů), stejně jako ruční nastavení zarážky švu ve správném směru
  • - Strop s více vzory vám umožňuje kombinovat strop několika barev a textur

  Jako prodejce pro vás je verze prodejce zdarma.

  Připomeňme, že popsaný software je chráněn autorským právem a je poskytován pouze autorizovaným obchodním zástupcům společnosti. Využijte všechny výhody práce s WhiteEuroPresistiv, staňte se našim prodejcem, získáte software a vydělávejte více pomocí moderních technologií.

  Autorská práva k programu patří: Smirnov Vladimir Sergejevič.
  Program není určen k prodeji.

  Jak provést měření stropního stropu vlastním rukama?

  Závěsný strop je nejen stylový interiérový design, ale také užitečná konstrukce v mnoha ohledech. Moderní materiály používané při výrobě stropních stropů mohou izolují prostor od vnějšího hluku, zvyšují tepelnou izolaci a požární bezpečnost.

  Závěsný strop je nejen stylový interiérový design, ale také užitečná konstrukce v mnoha ohledech.

  Jedním z hlavních úkolů, které je třeba řešit při navrhování zavěšených konstrukcí, je provádět měření. Nejen vzhled stropu, ale i jeho životnost závisí na přesnosti všech měření. Řešení tohoto problému by tedy mělo být řešeno s veškerou odpovědností. Dále bude zváženo, jak se měří roztahovací strop.

  Registrace formy měření

  Před objednáním struktury tahu je třeba měřit strop, kde bude namontován, a vytvořit pracovní skicu. Pokud hodláte provádět všechna měření nezávisle, budete potřebovat měřicí formulář. Můžete ho získat od firmy, která vyrábí a instaluje stropní stropy.

  Registrace formy měření.

  Ve formě je vykreslen schematický nákres budoucího produktu. V tomto případě by všechna měření měla být provedena s maximální přesností (jsou povoleny odchylky nejvýše 5 mm). Pokud se během měření vyskytnou chyby, nesprávný strop se bude vyrábět nesprávně, což povede k dodatečným časovým a finančním nákladům na odstranění všech nepřesností.

  Mělo by se také poznamenat, že pokud byly provedeny nějaké stavební práce mezi měřeními a před instalací stropu v místnosti, což vedlo ke změně konfigurace místnosti, mohlo by to vést k neshodám mezi dodavatelem a zákazníkem.

  Abyste tak zabránili tomu, měli byste dodržovat následující doporučení:

  • měření roztažného stropu by měly být provedeny dvěma různými lidmi, kteří budou pracovat nezávisle na sobě navzájem, po kterém budou výsledky porovnány;
  • Zástupce výrobce musí zkontrolovat náčrtek a potvrdit jeho správnost.

  Měření stropu pro jednoduchý pokoj

  Pro všechna měření můžete potřebovat:

  Měření stropu pro umístění jednoduché formy.

  Je-li místnost, ve které se má instalovat závěsná konstrukce, má jednoduchou formu (obdélník nebo čtverec), pak bude pořadí měření vypadat takto:

  1. Nakreslete náčrt.
  2. Změřte délku všech stěn co nejblíže ke stropu. Je nutné měřit všechny stěny, protože absolutně správné geometrické tvary ve stavebnictví jsou velmi vzácné (jedna stěna ve čtvercové místnosti může být o několik centimetrů větší než zbytek). Obložené stěny mohou také zkreslovat skutečný obraz, takže měření by se měly provádět u stropu.
  3. Změřte úhlopříčku místnosti. To je způsobeno skutečností, že v měřicím formuláři musí být uveden maximální možný počet naměřených vzdáleností, což sníží pravděpodobnost chyby na minimum.

  Měření stropu pro prostor komplexního přímočarého tvaru

  Pokud je místnost komplexní polygon, pak v tomto případě potřebujete:

  1. Nakreslete nákres místnosti.
  2. Změřte všechny rovné části stěn a zadejte získané hodnoty do formuláře.
  3. Rozdělte místnost na požadovaný počet trojúhelníků a pak změřte všechny jejich strany. Výsledné hodnoty jsou v náčrtu.
  4. Pokud je strop ve vašem domě podepřen sloupci nebo existují jiné faktory, které mohou ovlivnit přesnost měření, uveďte je na náčrtu.

  Měření dvoustupňového designu

  Vytvoření náčrtu dvouúrovňového roztahovacího stropu je poměrně komplikovaná operace, při které je třeba vzít v úvahu řadu faktorů. Proto se doporučuje svěřit tuto práci odborníkovi. Pokud jste zcela přesvědčeni o svých schopnostech, můžete se sami pokusit.

  Dvoupatrový strop umožňuje vytvářet jedinečný vzhled místnosti, přinášet čerstvost a eliminovat nevýhody.

  Měření stropu pro prostor komplexního přímočarého tvaru.

  Při správné volbě zavěšené konstrukce je možné efektivně zónovat prostor.

  Při výběru dvouúrovňového úseku stropu je třeba věnovat pozornost následujícím skutečnostem:

  1. Zakřivený design bude vypadat skvěle v prostorném pokoji. Musíte vědět, že takové stropy mohou nejen zvětšit prostor, ale i zúžit.
  2. U těchto stropů je nejlepší vybrat materiály s dekorativními vzory, různými vzory a vložkami pro lampy.
  3. Je velmi důležité správně navrhnout osvětlovací systém, pomocí něhož můžete pokoju poskytnout některé prvky praktické a zdokonalené.
  4. Pro konstrukci dvouúrovňového stropu se doporučuje používat materiály různých barev a struktury. Jako základna bude ideálně vypadat bílá, která dokonale kombinuje s ostatními odstíny.

  Dvouúrovňové roztažitelné stropy mohou být různé, jejichž měření má své vlastní nuance. Nejpopulárnější konstrukce dvouúrovňových stropů jsou:

  • uzavřená křivka;
  • elipsa;
  • kruh;
  • od stěny ke zdi.

  Měření dvoustupňového designu.

  Uzavřená křivka je zakřivená konstrukce libovolného tvaru. Měří se takto:

  • celá čísla je dělena tečkami do geometrických oblouků, to znamená do zakřivených úseků s konstantním poloměrem (A, B, C,..., J);
  • akordy přijatých oblouků jsou měřeny (L1, L2,..., L10);
  • z jakéhokoli bodu (například z bodu A) se měří všechny diagonály;
  • vypočítá se délka všech oblouků (d1, d2,..., d10).

  Po všech měřeních musíte určit místo, kde budou umístěny 1. a 2. úrovně stropu. V tomto případě náčrt označuje výšku 1. a 2. úrovně a typ přechodu (jednoduchý přechod, osvětlení apod.).

  Měření dvouúrovňového stropu eliptického tvaru je mnohem jednodušší. Chcete-li to provést, změřte 2 výšky elipsy, označte umístění 1. a 2. úrovně a typ přechodu. Pro konstrukci kulatého tvaru je nutné měřit pouze průměr kruhu s dalšími údaji, jako v předchozím příkladu.

  Měření zakřiveného stropního stropu, konstruovaného z typu "zeď ke stěně", se provádí podle stejného principu jako v prvním případě.

  Je zcela možné měřit závěsný strop vlastními rukama. Hlavní věc je dodržovat všechna pravidla a doporučení.