Prázdné měření a měření zavěšeného stropu?

Změřte stropní strop

Objednávka pro instalaci stropního stropu je nezbytně spojena s řadou předběžných operací, bez nichž se ani s dobrou vůlí nemohou pokračovat. Hovoříme o předběžných měřeních roztažného stropu prováděných podle pokynů, jejichž výsledky jsou uvedeny ve formuláři nebo listu, jako v níže uvedeném vzoru, a pak slouží jako základ pro vytvoření konfigurovatelného modelu stropního krytu. Přestože se to nemusí zdát komplikované, ve skutečnosti je tato práce bez zohlednění všech technických nuancí velmi problematická, zvláště s ohledem na to, že ne všechny stropy jsou stejné a některé, kromě toho, že mají více než jednu vrstvu, jsou také umístěny v místnosti, geometrický tvar.

Proto jsme si stanovili cíl stanovit, jak měřit stropní stropy s různou mírou složitosti, ať už se jedná o pravidelný, dvouvrstvý nebo složitý křivočarý design.

Zpracování formy měření

Zpracování formy měření

Forma, ve které jsou provedena všechna měření stropního stropu, může být znázorněna ve formě obvyklého schematického výkresu znázorňujícího tvar místnosti, která má být vybavena, nebo pouze její část (pokud je strop nastaven segmentálně) s uvedením všech potřebných parametrů. Příklad desky měření závěsných stropů lze stáhnout na odkazu: měřicí list.

Při měření se vyskytují dvě nejčastější potíže, jejichž podstatou je:

 • chybně vyjmutá a následně zadaná do podoby parametrů povede k tomu, že hotový povlak nakonec neodpovídá tvaru a velikosti místnosti;
 • změna uspořádání místnosti po provedení měření provedená bez souhlasu vykonávající společnosti může vést ke konfliktu, jejíž příčinou bude znovu rozdíl mezi geometrií sítě a geometrií již přepracované místnosti.

Takové potíže mohou vzniknout jednoduše z důvodu nesrovnalostí v práci několika brigád v jednom zařízení, z nichž každá vykonává jeden vysoce zaměřený úkol. Abyste předešli takovým nedorozuměním, měli byste věnovat pozornost následujícím tipům:

 • měření mohou být provedeny dvěma různými odborníky v různých časech a výsledky získané následně jsou porovnávány s dodržováním;
 • pak zákazník provede osobní kontrolu získaných výsledků a po odstranění všech pochybných bodů podá svůj podpis pod náčrtem, čímž uvede jeho vědomí a souhlas s návrhem.

Jak je zřejmé z popisu, správně sestavená forma umožňuje zcela jasně pochopit, jak měřit stropní strop a zjednodušit výkon technického úkolu pro sebe a zaměstnance.

Tato doporučení chrání zaměstnavatele a umělce, aby minimalizovaly pravděpodobnost chybných akcí. Pokud po provedení měření musí projekt stále provádět změny, může společnost oprávněně požadovat, aby pokryla náklady na dříve nepředvídané množství práce. Je to škoda, ale v praxi ne všichni dodržují takovou schéma a někdy se jedná o soudní řízení.

Určete velikost

Jednoduchá forma stropní konstrukce

Nejjednodušší způsob, jak provádět měření v místnosti, která má obdélníkový nebo čtvercový tvar. Současně proveďte následující akce:

Nejjednodušší případ. Stačí měřit stěny a úhlopříčku

 1. Vytváříme náčrtek, aniž bychom si mysleli, že si pamatujeme všechny potřebné informace.
 2. Měříme všechny stěny co nejblíže stropu. Pouze tímto způsobem bude konečný obraz objektivně odrážet skutečnou geometrii místnosti.
 3. Měříme diagonály, protože je možné, že místnost má nepatrné zkreslení rohů do očí. Taková akce pomůže odstranit případné strukturální vady. Ve skutečnosti se může ukázat, že místnost, která má stěny stejné délky, není jako obdélník, ale jako paralelogram.

Jak měřit stropní komplexní tvar s rovnými stěnami?

Je poněkud obtížnější měřit roztahovací strop, když pokoj vypadá jako složitý mnohoúhelník. Co bychom měli udělat v tomto případě? A proveďte následující kroky:

Každý polygon je snadno rozdělen do jednoduchých geometrických tvarů.

 1. A opět to všechno začíná pokojovým plánem.
 2. Měříme všechny přímé řezy a velikost papíru fixujeme.
 3. Také rozdělíme schematický nákres místnosti na několik dalších trojúhelníků a určíme délku všech diagonálních směrů. Maximální přesnost je dosažena přesným stanovením úhlových hodnot.
 4. Všechny dostupné konstrukční prvky se musí nutně odrážet v plánu (náčrtu).

Jak se měří zakřivený strop?

Upřímně řečeno, nedávná verze konfigurace pokoje, ale neměli byste se odradit. Přestože možná budete muset vypořádat se s oblouky, které mají různé poloměry nebo přerušované čáry, stále existuje cesta. V takovém prostředí se snažíme co nejšetrněji dělat vše, co je možné, pomocí následujících tipů:

Měření zakřiveného povrchu

 1. Vytvoříme náčrt náčrtu. To je již známé.
 2. Snažíme se určit velikost přímých úseků.
 3. Navíc rozvržení mřížky aplikujeme na nákres, přičemž krok udržujeme od 10 do 20 cm. Parametry buňky závisí na stupni složitosti tvaru místnosti a hodnotách poloměru v ohybu.
 4. Na skicu jsme nasadili všechny kontrolní body, které provedly jejich vazbu na souřadnici mřížky. Obvykle stačí použít pouze ty linie, které procházejí (nebo podélně) a mají konstantní hodnotu rozteče. Vzdálenost od průsečíku stropního obrysu s čarami na náčrtu ke stěnám bude umožňovat modelovat poměrně přesné uspořádání stávajícího tvaru stropu.

Užitečné jemnosti

Věnujte pozornost některým tipům, které zjednodušují robot a pomáhají dosáhnout požadovaného výsledku v kratším čase:

 • Použití laserového dálkoměru výrazně sníží práci na určení velikosti stěn a dalších nezbytných vzdáleností. To platí pro místnosti jakéhokoli tvaru;
 • maximální přípustná plocha tažného krytu namontovaného bez použití speciálních profilů - konektorů vybavených závěsy je 50. Pokud je tento fakt ignorován, povlak se může postupně prohýbat a přemístit se z přísné konstrukce na druh srdcervoucího pohledu. Samozřejmě, nikdo neposkytuje záruku na prohnutí, ale pravděpodobnost, že to bude velmi vysoká. Vše v konečném důsledku závisí na konfiguraci místnosti;
 • Jedním z nejodvážnějších okamžiků je, že PVC plátna má dobrou elasticitu a dobře se roztahuje. S tímto vědomím není nutné se bát panice při navrhování náčrtu, aby bylo možné malé nepřesnosti, neboť navíc další roztahování plátna na pár centimetrů není problém. Instalační pracovníci to vědí, a proto se cítí v pohodě, protože vzor stropního materiálu se provádí se snížením skutečné velikosti 5-7% skutečné plochy povrchu stropu.

Na první pohled jednoduché kroky ke změření roztažného stropu stále vyžadují nějakou přípravu. Možná jednorázové pozorování činností zkušeného instalatéra během stanovení parametrů tahového nátěru pomůže důkladněji pochopit celý plán provedené práce.

K poznámce: Nenechte si ujít příležitost získat cenné praktické zkušenosti, pokud se vám taková příležitost představí a pak se stane docela proveditelná práce na sestavení měřícího listu s vlastními zdroji.

Prázdné měření a měření zavěšeného stropu?

Objednávka pro instalaci stropního stropu je nezbytně spojena s řadou předběžných operací, bez nichž se ani s dobrou vůlí nemohou pokračovat. Jedná se o předběžná měření provedená v souladu s pokyny, jejichž výsledky jsou uvedeny v tabulce nebo listu pro měření stropu jako v níže uvedené ukázce a později sloužily jako základ pro vytvoření konfigurovatelného stropního modelu. Přestože se to může zdát složité, ve skutečnosti je tato práce bez zohlednění všech technických nuancí velmi problematická, zvláště s ohledem na to, že ne všechny kryty jsou stejné a některé, kromě toho, že mají více než jednu vrstvu, jsou také umístěny v místnosti s nepravidelný geometrický tvar.

Proto jsme si stanovili cíl zjistit, jak měřit zavěšené plochy různých stupňů složitosti, ať už je to normální, dvouvrstvý nebo složitý zakřivený design.

Zpracování formy měření

Forma, ve které jsou prováděna všechna měření stropního stropu, může být znázorněna ve formě obvyklého schematického výkresu znázorňujícího tvar místnosti, která má být uspořádána, nebo pouze její část (když je plátno nastaveno segmentově) s uvedením všech potřebných parametrů. Příklad desky měření roztažných stropů lze stáhnout na odkazu: rozměr.

Při měření se vyskytují dvě nejčastější potíže, jejichž podstatou je:

 • chybně vyjmutá a následně zadaná do podoby parametrů povede k tomu, že hotový povlak nakonec neodpovídá tvaru a velikosti místnosti;
 • změna uspořádání místnosti po provedení měření provedená bez souhlasu vykonávající společnosti může vést ke konfliktu, jejíž příčinou bude opět rozdíl mezi geometrií a plátnem již přepracované místnosti.

Takové potíže mohou vzniknout jednoduše z důvodu nesrovnalostí v práci několika brigád v jednom zařízení, z nichž každá vykonává jeden vysoce zaměřený úkol. Abyste předešli takovým nedorozuměním, měli byste věnovat pozornost následujícím tipům:

 • měření mohou být provedeny dvěma různými odborníky v různých časech a výsledky získané následně jsou porovnávány s dodržováním;
 • pak zákazník provede osobní kontrolu získaných výsledků a po odstranění všech pochybných bodů podá svůj podpis pod náčrtem, čímž uvede jeho vědomí a souhlas s návrhem.

Jak je zřejmé z popisu, správně sestavená forma umožňuje zcela jasně pochopit, jak měřit stropní strop a zjednodušit výkon technického úkolu pro sebe a zaměstnance.

Tato doporučení chrání zaměstnavatele a umělce, aby minimalizovaly pravděpodobnost chybných akcí. Pokud se po opatřeních v projektu ještě musí provést změny, smluvní dodavatel může oprávněně požadovat pokrytí nákladů za dříve nepředvídanou částku práce. Je to škoda, ale v praxi ne všichni dodržují takovou schéma a někdy se jedná o soudní řízení.

Určete velikost

Jednoduchá forma stropní konstrukce

Nejjednodušší způsob, jak provádět měření v místnosti, která má obdélníkový nebo čtvercový tvar. Současně proveďte následující akce:

 1. Vytváříme náčrtek, aniž bychom si mysleli, že si pamatujeme všechny potřebné informace.
 2. Měříme všechny stěny co nejblíže stropu. Pouze tímto způsobem bude konečný obraz objektivně odrážet skutečnou geometrii místnosti.
 3. Měříme diagonály, protože je možné, že místnost má nepatrné zkreslení rohů do očí. Taková akce pomůže odstranit případné strukturální vady. Ve skutečnosti se může ukázat, že místnost, která má stěny stejné délky, není jako obdélník, ale jako paralelogram.

Jak měřit stropní komplexní tvar s rovnými stěnami?

Je poněkud obtížnější měřit roztahovací strop, když pokoj vypadá jako složitý mnohoúhelník. Co bychom měli udělat v tomto případě? A proveďte následující kroky:

 1. A opět to všechno začíná pokojovým plánem.
 2. Provádíme měření všech přímých úseků, určení velikosti papíru.
 3. Také rozdělíme schematický nákres místnosti na několik dalších trojúhelníků a určíme délku všech diagonálních směrů. Maximální přesnost je dosažena přesným stanovením úhlových hodnot.
 4. Všechny dostupné konstrukční prvky se musí nutně odrážet v plánu (náčrtu).

Jak se měří zakřivený strop?

Upřímně řečeno, nedávná verze konfigurace pokoje, ale neměli byste se odradit. Přestože možná budete muset vypořádat se s oblouky, které mají různé poloměry nebo přerušované čáry, stále existuje cesta. V takovém prostředí se snažíme co nejšetrněji dělat vše, co je možné, pomocí následujících tipů:

 1. Vytvoříme náčrt náčrtu. To je již známé.
 2. Snažíme se určit velikost přímých úseků.
 3. Navíc rozvržení mřížky aplikujeme na nákres, přičemž krok udržujeme od 10 do 20 cm. Parametry buňky závisí na stupni složitosti tvaru místnosti a hodnotách poloměru v ohybu.
 4. Na skicu jsme nasadili všechny kontrolní body, které provedly jejich vazbu na souřadnici mřížky. Obvykle stačí použít pouze ty linie, které procházejí (nebo podélně) a mají konstantní hodnotu rozteče. Vzdálenost od průsečíku stropního obrysu s čarami na náčrtu ke stěnám bude umožňovat modelovat poměrně přesné uspořádání stávajícího tvaru stropu.

Užitečné jemnosti

Věnujte pozornost některým tipům, které zjednodušují robot a pomáhají dosáhnout požadovaného výsledku v kratším čase:

 • Použití laserového dálkoměru výrazně sníží práci na určení velikosti stěn a dalších nezbytných vzdáleností. To platí pro místnosti jakéhokoli tvaru;
 • maximální přípustná napětí povlak prostor, montáž bez pomoci speciálních profilů, konektory jsou vybaveny suspenzí je 50. Je-li tato skutečnost ignorována, povlak může postupně prohýbat a dodávání radost přísné design v pořadí, je samo o sobě, komplikovat srdce zápas. Samozřejmě, nikdo neposkytuje záruku na prohnutí, ale pravděpodobnost, že to bude velmi vysoká. Vše v konečném důsledku závisí na konfiguraci místnosti;
 • Jedním z nejodvážnějších okamžiků je, že PVC plátna má dobrou elasticitu a dobře se roztahuje. S tímto vědomím není nutné se bát panice při navrhování náčrtu, aby bylo možné malé nepřesnosti, neboť navíc další roztahování plátna na pár centimetrů není problém. Instalační pracovníci to vědí, a proto se cítí v klidu, protože vzorek stropního materiálu se provádí se snížením skutečné velikosti 5-7% skutečného povrchu.

Na první pohled jednoduché kroky ke změření roztažného stropu stále vyžadují nějakou přípravu. Možná jednorázová pozorování akcí zkušeného instalatéra při stanovení parametrů závěsného krytu pomůže důkladněji pochopit celý plán provedené práce.

K poznámce: Nenechte si ujít příležitost získat cenné praktické zkušenosti, pokud se vám taková příležitost představí, a pak se stane docela proveditelná práce na sestavení listu měření s vlastními zdroji.

Stropní stropní měřicí forma

Na této stránce si můžete stáhnout formulář pro měření strečových stropů.

Formulář je prezentován ve dvou verzích: velký formát A4 s rozšířenými daty a malý formát A5 s hlavními poli. Tento list měření je prostě nutný, jako velké společnosti a ne velké instalační organizace. Zlepšení povědomí o image a značce. Co je lepší: nesrozumitelný papír vytržený z notebooku nebo firemního hlavičkového papíru s logem společnosti? Odpověď je zřejmá.

Jediný jednotný formát měřicího formuláře pomáhá vyhnout se mnoha problémům v rámci společnosti, které nevyhnutelně vznikají během pracovního procesu. Všechny další práce, všechny velikosti - to vše bude vzato v úvahu a zaznamenáno na stejném místě.

Stropní stropní měřicí forma

HOURS OF WORK:
Po-Pá od 10.00 do 17.00
(bez přestávky na oběd)

FORMY MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ ZASTAVENÝCH STROPŮ
podle navrhovaného vzorku
Formát A-4 (210 * 297 mm) lze objednat
sestávající ze dvou nebo tří vrstev

200 kopií.

TABULKA NÁKLADŮ FORMULÁŘŮ V ČASE:

Ceny jsou platné pouze při objednávání z webu SITE!

3 vrstvy
bez číslování

3 vrstvy
s číslováním

NÁKLADY SPECIFIKOVANÉ V RUBRÁCH PRO OBEH
podle "standardního" tarifu (5 pracovních dnů)
tarif "naléhavé" (za 1 pracovní den) + 50% nákladů
Expresní tarif (3 hodiny) + 100% nákladů

NA PRODEJ
PŘIPRAVENÉ FORMY
MĚŘENÍ A OBJEDNÁVKA
zavěšený strop

Přítomnost hotových formulářů
může vyjasnit
telefonicky 944-29-53

OSTATNÍ VZORKY
Samokopírována
Blankety:

Vložte své logo do formuláře
musí být zaslány

e-mail: [email protected]

soubor s černobílým logem ve vektoru v křivkách
ve formátu Corel Draw nebo Adobe Illustrator.

Informace uvedené v žádosti

musí být úplné a spolehlivé.

Umístění požadovaných údajů do rozvržení formuláře se provádí zdarma pouze jednou!
Oprava dat v rozvržení - placená služba.

Jak měřit roztahovací strop: jednoduché a složité formy

Před objednáním stropního stropu je nutné odstranit přesnou velikost místnosti a nakreslit pracovní nákres projektu. V článku zjistíme, jak měřit roztahovací strop. Budeme uvažovat jak o jednoduchých obdélníkových tvarech, tak i o prostorách složitých tvarů.

Příznivá nabídka. Zvažte však tuto práci z pohledu měřícího přístroje.


Začněte tím, jak zaznamenávat zachycené kóty.

Forma měření: návrh a možné problémy

Formulář měření pro stropní strop je v podstatě schematickým náčrtem tvaru místnosti (nebo stropu, pokud pokrývá pouze část podlahové plochy).

Do odstraněných dimenzí jsou přidruženy dvě potenciálně konfliktní situace:

 • Měření stropu s chybami způsobí, že plátno bude označeno a vyrobeno s nevhodným tvarem a / nebo velikostí.
 • Změna tvaru místnosti mezi okamžiky měření a instalací stropu bude zdvořile vytvářet nedorozumění mezi zákazníkem a umělcem.

Hloupé situace, která nastane někdy s paralelním provozu několika posádek opravy v důsledku nesouladu svých akcí: Odstraňte rozměry stretch strop, strop je nařízeno, a stavitelé, mezitím, spusťte instalaci nadložních sádrokartonových stěn nebo krabic (viz stěn a stropů ze sádrokartonu - montáž vlastních rukou.).

Nejjednodušší časový limit pomáhá vyhnout se oběma situacím:

 1. Měření stropního stropu probíhá nezávisle na sobě dvěma různými lidmi s následným ověřením výsledků.
 2. Zákazník kontroluje náčrt a podepíše, že je s projektem seznámen a souhlasí.

Projekt podepsaný zákazníkem znamená, že pokud dojde ke změně konfigurace stropu, náklady se sjednotí.

Po těchto nejjednodušších doporučeních snižuje pravděpodobnost chyby na minimum. V případě změny návrhu stropu po zadání objednávky (viz konstrukce sádrokartonových desek na stropě - návrh a instalace) je dodavatel oprávněn požadovat náhradu za dodatečné práce. Tato doporučení jsou bohužel často zanedbávána.

Nuance: Buď realistický. Ve druhém případě podpis klienta v projektu vám pomůže pouze v případě, že jde o soud. Praxe ukazuje, že většina zákazníků má tendenci zvažovat všechny otázky koordinace práce stavebních týmů jako jejich vlastní problémy.

Odstraňte velikost

Jednoduchý tvar místnosti

Vzhledem k tomu, že místnost je čtverec nebo obdélník.

Jak změřit roztahovací strop v tomto jednoduchém případě?

 • Nakreslete náčrt. Nespoléhejte se na paměť: nezapomeňte načrtnout obrys místnosti.
 • Odstraňte všechny velikosti stěn co nejblíže ke stropu. Je ze všech zdí: absolutně správné geometrické postavy se nacházejí v geometrii, ale ne ve výstavbě. Obložené stěny mohou také zkreslit obraz, což je důvod, proč je velikost a navrženo střílet co nejblíže ke stropu.
 • Odstraňte velikost diagonálních místností. Proč? Důvod byl zmíněn několik frází dříve. Tabulka měření roztažných stropů musí obsahovat úplné přesné informace o velikosti a tvaru místnosti.

Dokonce i když protilehlé stěny mají přesně stejnou délku - to neznamená, že místnost je pravidelný obdélník. Může to být rovnoběžník se dvěma ostrými a dvěma tupými úhly.

Nejjednodušší případ. Stačí měřit stěny a úhlopříčku.

Komplexní tvar místnosti s rovnými stěnami

Vzhledem k tomu, že místnost je komplexní polygon. Nejčastěji jsou úhly v něm rovné (nebo téměř rovné), ale možnosti jsou možné.

Jak v tomto případě měřit zavěšený strop?

Na začátku znovu navrhneme stropní náčrt. Toto je povinná operace, ze které nemůžeme uniknout.

 • Měříme stejně jako v předchozím případě i všechny přímé řezy stěn a vyznačujeme je na náčrtu.
 • Rozdělíme místnost na schéma do několika trojúhelníků a znovu měříme všechny diagonály. Stejně jako v předchozí verzi bude velikost strečových stropů co nejpřesnější, pokud budou vypočítány všechny úhly.

Pozor: pokud je strop podepřen sloupky, stoupačky procházejí budoucím stropním stropem, existují další faktory - všechny by měly být uvedeny v náčrtu s odstupy od stěn a průměru.

Každý polygon je snadno rozdělen do jednoduchých geometrických tvarů.

Zakřivený strop

Vzhledem k tomu, že v místnosti nebo v jedné ze stropních úrovní je zaokrouhlování. Ty mohou být oblouky s konstantním nebo proměnným poloměrem, kombinace oblouků a přerušovaných čar, obrysy obrazu květiny nebo zvířete atd.

Tento případ je zjevně obtížnější než předchozí. Jak měřit stropy tak komplexní?

 • Nakreslete náčrt. Operace je únavná, ale dobře známá.
 • Odstraňte velikost přímých částí stěn. Vlastně, jestliže se měří napínací stropy sestávající z několika úrovní, může být místnost jednoduché. Budeme potřebovat obvyklé délky stěn a diagonál.
 • Pak na nákres označujeme strop s mřížkou s krokem 10-20 centimetrů. Velikost buňky mřížky v diagramu závisí na složitosti obrysu a poloměru ohybu.

Pokud jsou všechny stěny zakřivené - například lustr nebo stoupačka se mohou stát referenčním bodem (viz Upevnění lustru na stropní strop s vlastními rukama). Nicméně v absolutní většině případů je křivočarý strop jedním z vrstev stropní konstrukce a není problém s připevněním ke stěnám a rohům.

 • Označte kontrolní body na náčrtu a připevněte je k souřadnicové mřížce. Zpravidla se lze omezit pouze na podélné nebo příčné čáry s konstantním roztečem. Vzdálenosti od průsečíku obrysu stropu s čarami v diagramu ke stěnám vám umožní vytvořit naprosto přesné uspořádání stropu libovolného tvaru.

Alternativou je reprezentovat každý oblouk jako posloupnost akordů a vzít rozměry každého trojúhelníku. Někdy je snazší měřit strop tímto způsobem.

Užitečné věci

Nakonec - několik malých tipů na téma článku.

  • Vyhledávač laserového dosahu urychlí odstranění měření pro libovolnou konfiguraci stropu.
 • Maximální rozměr stropního stropu bez spojovacích profilů s vlastním odpružením je 50 m2. S větším rozsahem se strop začíná snižovat. Tato velikost je však pouze vodítkem: klesání závisí na tvaru místnosti.
 • Nebojte se vytvořit rozložení stropu, abyste udělali chybu na pár centimetrů v jednom směru. Během instalace je tkanina z PVC napnutá. Ve skutečnosti je plátno ořezáno o 7% méně než skutečná plocha stropu.

Tkanina menší než strop. Proto se po ochlazení táhne.

Závěr

Zdá se, že s tím, jak měřit stropní strop, jsme to pochopili. Zbývalo se jen trochu: udělat plátno podle daných rozměrů a namontovat ho. Úspěchy v opravě!

Prázdné měření střihových stropů ke stažení

Související články

Základ registrovaných vozů

Tvrzení pojišťovně o vrácení pojistného plnění

Závěr komise v aktu akceptace převodu dlouhodobého majetku

Abyste předešli takovým nedorozuměním, měli byste věnovat pozornost následujícím tipům:

 • měření mohou být provedeny dvěma různými odborníky v různých časech a výsledky získané následně jsou porovnávány s dodržováním;
 • pak zákazník provede osobní kontrolu získaných výsledků a po odstranění všech pochybných bodů podá svůj podpis pod náčrtem, čímž uvede jeho vědomí a souhlas s návrhem.

Jak je zřejmé z popisu, správně sestavená forma umožňuje zcela jasně pochopit, jak měřit stropní strop a zjednodušit výkon technického úkolu pro sebe a zaměstnance. Tato doporučení chrání zaměstnavatele a umělce, aby minimalizovaly pravděpodobnost chybných akcí.

Stropní stropní měřicí forma

Některé funkce nemusí fungovat. Znovu povolte javascript pro přístup k plné funkčnosti.

Místo pro vaši reklamu Místo pro vaši reklamu Místo pro vaši reklamu Založil vizhen, Nov 26 2011 13:18

 • Přihlaste se prosím k odpovědi

6 odpovědí k tomuto tématu # 1vizhen Sent Nápověda k nalezení výkresového formuláře pro měření stropního stropu, jaké jsou vlastnosti koordinace s klientem.

Měřící list

 • Jedním z nejodvážnějších okamžiků je, že PVC plátna má dobrou elasticitu a dobře se roztahuje.
  S tímto vědomím není nutné se bát panice při navrhování náčrtu, aby bylo možné malé nepřesnosti, neboť navíc další roztahování plátna na pár centimetrů není problém.
  Instalační pracovníci to vědí, a proto se cítí v pohodě, protože vzor stropního materiálu se provádí se snížením skutečné velikosti 5-7% skutečné plochy povrchu stropu.

Shrnutí Na první pohled je zapotřebí jednoduchých kroků ke změření roztahovacího stropu.

Prázdné měření a měření zavěšeného stropu?

V takovém prostředí se snažíme co nejšetrněji dělat vše, co je možné, pomocí následujících tipů:

 1. Vytvoříme náčrt náčrtu.
  To je již známé.
 2. Snažíme se určit velikost přímých úseků.
 3. Navíc rozvržení mřížky aplikujeme na nákres, přičemž krok udržujeme od 10 do 20 cm. Parametry buňky závisí na stupni složitosti tvaru místnosti a hodnotách poloměru v ohybu.
 4. Na skicu jsme nasadili všechny kontrolní body, které provedly jejich vazbu na souřadnici mřížky.
  Obvykle stačí použít pouze ty linie, které procházejí (nebo podélně) a mají konstantní hodnotu rozteče.

Co bychom měli udělat v tomto případě? A proveďte následující kroky:

 1. A opět to všechno začíná pokojovým plánem.
 2. Provádíme měření všech přímých úseků, určení velikosti papíru.
 3. Také rozdělíme schematický nákres místnosti na několik dalších trojúhelníků a určíme délku všech diagonálních směrů.

Maximální přesnost je dosažena přesným stanovením úhlových hodnot.

 • Všechny dostupné konstrukční prvky se musí nutně odrážet v plánu (náčrtu).
 • Jak se měří zakřivený strop? Upřímně řečeno, nedávná verze konfigurace pokoje, ale neměli byste se odradit.

  Přestože možná budete muset vypořádat se s oblouky, které mají různé poloměry nebo přerušované čáry, stále existuje cesta.

  Ukažte stropní stropy měřícího plechu

  Pouze tímto způsobem bude konečný obraz objektivně odrážet skutečnou geometrii místnosti.

  • Měříme diagonály, protože je možné, že místnost má nepatrné zkreslení rohů do očí. Taková akce pomůže odstranit případné strukturální vady. Ve skutečnosti se může ukázat, že místnost, která má stěny stejné délky, není jako obdélník, ale jako paralelogram.
  • Jak měřit stropní komplexní tvar s rovnými stěnami? Je poněkud obtížnější měřit roztahovací strop, když pokoj vypadá jako složitý mnohoúhelník.

  Prázdné měření střihových stropů ke stažení

  • Dopis do vězení příteli vzorek Dopis žádat vzorový dopis na požadavek - Populární na internetu Vzor psaní dopisu o žádosti o zaměstnání - jste našli ukázkový dopis kamarádovi ve vězení - Dokumenty Google Letter [...]
  • Žádost o snížení soudních nákladů Žádost o odklad nebo splátku soudních výloh, snížení jejich velikosti nebo osvobození od nich stáhnout vzorek do doku Ukázka žádosti u soudu snížit odpočty [...]
  • Jak napsat práci pro práci správně vzorek pokračovat vzorku vzorek vzorku psaní vzorek vzorku kuchaře - alldez.ru Prázdný životopis pro zaměstnání v Kary Žádost o odstranění daně z přepravního daňového formuláře Žádost o vyplnění na pracovní místo [...]
  • Vzorová zpráva o sanatorium-resort výkazy, sanatorium-a-lázeňské léčby, mont prázdné, žádost o sanatorium a lázeňské léčby pro důchodce Tento Den vítězství...

  Abyste předešli takovým nedorozuměním, měli byste věnovat pozornost následujícím tipům:

  • měření mohou být provedeny dvěma různými odborníky v různých časech a výsledky získané následně jsou porovnávány s dodržováním;
  • pak zákazník provede osobní kontrolu získaných výsledků a po odstranění všech pochybných bodů podá svůj podpis pod náčrtem, čímž uvede jeho vědomí a souhlas s návrhem.

  Jak je zřejmé z popisu, správně sestavená forma umožňuje zcela jasně pochopit, jak měřit stropní strop a zjednodušit výkon technického úkolu pro sebe a zaměstnance. Tato doporučení chrání zaměstnavatele a umělce, aby minimalizovaly pravděpodobnost chybných akcí.
  Přestože se to nemusí zdát komplikované, ve skutečnosti je tato práce bez zohlednění všech technických nuancí velmi problematická, zvláště s ohledem na to, že ne všechny stropy jsou stejné a některé, kromě toho, že mají více než jednu vrstvu, jsou také umístěny v místnosti, geometrický tvar. Proto jsme si stanovili cíl stanovit, jak měřit stropní stropy s různou mírou složitosti, ať už se jedná o pravidelný, dvouvrstvý nebo složitý křivočarý design.

  Vykreslení slepého pokusu Vykreslení slepého pokusu Slepý snímek, ve kterém jsou provedena všechna měření roztažného stropu, lze znázornit jako obvyklý schematický výkres znázorňující tvar místnosti, která má být usazena, nebo pouze její část (pokud je strop nastaven segmentálně) a udávající všechny potřebné parametry.

  Příklad desky měření závěsných stropů lze stáhnout na odkazu: měřicí list.

  Měření jednoduchých stropních stropů - instrukce

  Před objednáním plátna pro roztahovací strop musíte nejdříve měřit místnost, zohlednit její konfiguraci a funkce, včetně současné a plánované komunikace.

  Abyste nezaplatili dvakrát, měli byste používat naše pokyny pro měření roztažných stropů, zejména pokud jde o měření plátna pro strop harpúny. Koneckonců, nejmenší chyba měření a výkresu vede k tomu, že materiál bude poškozen, protože vzorek nebude odpovídat skutečné velikosti místnosti.

  Pokud se na všech stranách prodávají textilie a fólie pro střihové instalace stropů na řez s okrajem 10-15 cm, pak jsou harpunové pásy vyříznuty menšími než základní strop o 6 až 10% na všech stranách (procento smrštění závisí na hustotě a elasticitě filmu).

  V prvním případě je plátno napnuto, fixováno s korálek a přebytek se odřízne, ve druhém - materiál s harponem svařeným kolem obvodu je zastrčen do speciálních drážků bagety. Tento držák je nejen nejspolehlivější, ale také umožňuje později opakovaně demontovat - montáž stropu.

  Pokyny krok za krokem pro měření stropních stropů

  1. Plnění formy měření.

  Práce začíná tabulkou měření (pro samou montáž, je to jen list papíru, na který zadáte všechny potřebné informace). Na formuláři je třeba vytvořit náčrtek stropu a poté zaznamenat na správných místech výsledky měření.

  Při kreslení výkresu nakreslete strop jako kdybyste stál na jeho vrcholu, program automaticky zrcadlí obraz a strop bude takový, jak je požadováno (pokud jsou provedena měření pro napínací stěny, v tomto případě uděláte výkres přímo na zeď a vždy naznačujete, že se jedná o stěnu a nikoliv strop, takže program neodráží kresbu).

  Měření se provádí na povrchu připraveném k instalaci, po nich již není možné odtrhnout omítku ze stěn, nebo naopak je zakrýt řešením, což zkreslí výsledky a plátno nebude ve vaší místnosti.

  Nezkušením měřiče je nejlepší pracovat společně. Každý sám provádí měření, umístí je na svůj náčrt a pak se uskuteční smíření. Klient potvrzuje správnost plnění.

  Pro vlastní měření se ujistěte, že neděláte chybu. Dokonce i 1 - 2 cm hrají roli. Následující nástroje jsou potřebné pro měření: měření laserové pásky (můžete také použít obyčejnou pásku), tužku a měřicí list.

  2. Změřte čtvercový nebo obdélníkový strop.

  Takže náčrt stropu je kreslen na papíře, můžete začít měření. Výkres ukazuje, kde jsou umístěna okna a dveře. Rohy místnosti jsou označeny například abecedně: A, B, C a D. Po měření délky a šířky se zaznamenávají data AB, BC, CD a AD.

  Pak jsou měřeny diagonály AC a BD, jejich indexy jsou také zadány do formuláře. Nepokoušejte se podvádět a měřit jen na jedné straně, pokoje se zdají být rovnoměrné.

  Změřte stěny pod strop, kde bude namontován rám napínací konstrukce. Všechny parametry, a to i tytéž, jsou zadány ve formuláři.

  Pokud má místnost složitou geometrii, je nutné měřit po obvodu, rozdělit strop na trojúhelníky a měřit všechny úhlopříčky, které spojují příslušné úhly místnosti.

  3. Další informace ve formuláři.

  Pak na formuláři je uveden směr svařovaného spoje, pokud je na stropě švový. Obvykle se provádí ze zdroje světla, tedy z okna, ale v každém případě se toto řešení řeší individuálně, v závislosti na šířce filmu, počtu oken a jiných zdrojích osvětlení.

  Dále se zaznamená název a článek zvolené struktury fólie (textilie) a podobné parametry profilu pro rámec. Při samoinstalaci se tyto údaje zadávají společně s konzultantem společnosti.

  Měřiče ve tvaru udávají typ, umístění a počet svítidel, zda je zapojení zapotřebí, co je a / nebo bude komunikace, zda potřebujete obcházet potrubí (kde je vyznačeno na výkresu) a jakékoliv další pomocné práce.

  Formulář musí být vyplněn jasně, úhledně, v čitelném rukopisu. Nakonec zadejte datum a podpis klienta. To dále eliminuje konflikty. Měřiče musí upozornit zákazníky, že po podepsání formuláře měření a podpisu smlouvy na jejím základě není možné změnit:

  • velikost a tvar místnosti;
  • tkaninový materiál, jeho barva a struktura, typ profilu, orientace svařovaného spoje.

  Ale vše, co se týká osvětlení a pomocných prací, lze změnit až na začátek instalace stropní konstrukce.

  Měření stropu objednávky

  Pokud se vám pokyn na měření stropů zdá příliš komplikovaný, můžete zavolat měřič z naší společnosti. Využijte této služby z důvodu důvěryhodnosti, že strop bude přesně tak, jak chcete, a při přepracování nemusí být přeplňován.

  Tato služba je navíc zcela v Moskvě a v Moskvě. Můžeme si objednat pouze výrobu stropu a celého komplexu staveb, tedy instalaci "na klíč". Mluvili jsme o měření jednoduchého stropu a v obtížných případech je lepší věřit této práci odborníkům.

  Stropní stropní měřicí forma

  Pokud se rozhodnete pro instalaci stropního stropu do místnosti, musíte vědět, co děláte, abyste přesně měřili a schematicky ukazovali všechny rohy budoucího stropu. Chcete-li zaznamenat všechny funkce místnosti, měřící přístroj vyplní formulář pro měření roztažných stropů.

  Tento formulář pomáhá vytvořit stropní schéma s uvedením všech nuancí. Všechny prvky stěn a rohů mohou být různé, takže všechna měření jsou prováděna odděleně a co nejblíže stropu.

  Obsah měření roztažných stropů

  V měřicím listu stropních stropů uveďte: celé jméno, adresu bydliště, telefonní číslo zákazníka, datum instalace, vybrané barevné plátno, uveďte typ profilu, vložte barvu, počet potrubí a lampy. Forma zobrazuje obecný pohled na plátno a formu tahové struktury, počet metrů čtverečních.

  Následně je vykreslen náčrtek budoucí stavby na vložených buňkách, s přihlédnutím ke všem přáním klienta a vlastnostem místnosti. Veškeré dostupné rozměry a všechny body na měřicím formuláři musí být přesné, závisí na kvalitě napínacího stropu.

  Ve formě měření je nutné uvést velikost diagonálů, zkušení měřiče to nezanedbávají. Všechny úhly jsou měřeny přesnými měřicemi a označeny latinskými písmeny ve směru hodinových ručiček a data jsou zadána do měřicího formátu.

  Při provádění měření musíte být velmi opatrní, protože program zpracovává tato data a vytváří kresbu pro budoucí stropní strop a pokud to nefunguje, pak tato chyba nebude fungovat, budete muset objednávku opakovat.

  Po provedení měření zákazník podepírá formou měření stropních stropů, čímž potvrzuje správnost náčrtu budoucího návrhu. Formulář měření je často připojen ke smlouvě.

  Forma označuje umístění švů, jsou umístěny na listu na jedné straně stropu a schematicky označují šipkou. Malá chyba ve velikosti by měla být plus nebo minus 10 cm. Pomocí speciálního počítačového programu lze identifikovat hrubé chyby.

  Je lepší svěřit veškeré měření stropů s různými konfiguracemi nebo náročnými úseky profesionálním měřidlem.

  Stažení formátu stropního stropu

  Stáhněte si vzorek, který měří strop

  Jak nalepit rohy stropního podstavce?

  V současné době odborníci doporučují řadu alternativ pro montáž úhlů stropních desek. Vše podléhá pouze vašemu potenciálu a požadovanému výsledku..

  Jak připojit stropní strop

  Po posouzení ve prospěch pevných stropních systémů a po rozhodnutí o získání vynikajícího a praktického stropního stropu vzniká otázka, jak napravit stropní strop. V tom není žádný rozdíl.

  Vložte stropní stropy

  Při opravě bytů nebo jednotlivých místností je nutné, aby povrch stropu vypadal správně: někdo bělí, někdo instaluje konstrukce ze sádrokartonu. Ale jsou tu i ti, kteří jsou oba.

  GRADOREMSTROY.RU Moskva, Lubyansky pr-d, 15, bld. 2, patro 4, kancelář 443, tel. (499) 092-12-93

  © 2015 Všechna práva vyhrazena. Materiály kopírování stránek jsou zakázány!

  Jak měřit zavěšený strop

  Existuje mnoho typů strečových stropů. Každý spotřebitel má vlastní stropní tkaninu. Před nákupem je důležité určit nejen barvy, ale i přesné záběry stavebního materiálu. V tomto článku budeme hovořit o tom, jak správně měřit látku ve vnitřním prostoru složité, jednoduché formy.

  Forma měření: Vzorek

  Co je třeba vzít v úvahu při měření místnosti:

  1. Práce se provádějí bez chyb, jinak se podložka stropu otevře správně.
  2. Není možné provádět změny v rovinách místnosti v intervalu mezi měřením parametrů místnosti a před instalací instalace. V takovém případě se umělec a zákazník vzájemně nerozumí. Předvádějící zničí látku, protože vzorek bude špatný.

  Sádrokartonové desky, které jsou základem stropního stropu, jsou namontovány pouze před odstraněním rozměrů tkaniny. Pokud provedete měření, je povoleno hrubé chyby, protože parametry stropu se změní. Aby se předešlo nepříjemnému incidentu, zákazník kontroluje správnost náčrtu.

  Překročení konfigurace stropu po podpisu projektu bude znamenat finanční přeplatky pro zákazníka. Dodavatel může požadovat náhradu za provedení dodatečné práce, takže je důležité okamžitě měřit, vyjednat projekt bez pozměňovacích návrhů. Docela často dochází k soudním sporům kvůli přehodnocení projektu, zákazník by měl být opatrný.

  Jak odebrat měření

  Jednoduchý tvar místnosti

  Vnitřní prostor má tvar čtverce, obdélník. V tomto případě se měření provádí zcela jednoduše:

  • K dispozici je skica místnosti. Nedoporučuje se vytvářet výkres z paměti. Důležité je vymezit přesné obrysy místnosti;
  • Parametr každé stěny je co nejblíže ke stropu. V ideálním případě plochá rovina se nachází pouze v matematice, ve stavbě se situace liší. Docela často, zeď, čím blíže ke stropu, tím jasnější je zablokování roviny;
  • Pro větší přesnost jsou provedeny rozměry úhlopříček místností. Na formě měření by měly být podrobné informace o tvaru místnosti. Z přesnosti měření diagonálů závisí přesnost měření jako celku.

  Ne nutně dvě stěny stejné délky tvoří obdélník, přímé linie mohou vytvářet paralelogramy s ostrým a tupým úhlem současně.

  Měření zakřiveného stropu

  V tomto případě je jedna z rovin nebo celý strop zaoblena. Přerušované čáry s oblouky, oblouk s proměnným nebo konstantním poloměrem, obraz ve tvaru květiny, zvíře vypadá na strop živě a úhledně. Měření tohoto provedení, které se provádí nezávisle, je poměrně obtížné.

  Pro vytvoření tvaru, výkresu v rovině potřebujeme všechny stejné úhlopříčky, délku stěn. Není možné provádět práci bez dříve vytvořené skici.

  Na obrázku je znázorněna mřížka s buňkami, jejichž rozměry závisí na liniích ohybu a složitosti hranic.

  Pokud je každá stěna křivočará, stoupající stoupačka, svítidlo na stropě se stává referenčním bodem.

  Zakřivený strop je zpravidla jedním z vrstev stropní formy, takže není žádný významný problém při vázání na roh, stěnu.

  Na obrázku se ovládací body drží na mřížce. Často jsou omezeny na příčné, podélné čáry s proměnlivou roztečí. Podrobné informace na papíře vám umožní provádět rozvržení stropu v libovolném tvaru.

  Měření dvouúrovňového stropu

  Je lepší svěřit tento typ stropu odborníkům, protože rozsah práce je značný, vyžaduje se maximální přesnost měření.

  Dvojúrovňový strop zakryje chyby, dává obydlí jedinečný interiér. Velmi důležité je zónování místnosti.

  Co věnujeme pozornost při vytváření dvouúrovňového stropu:

  1. Zakřivený povrch vypadá skvěle v prostorných pokojích. Konstrukce se v případě potřeby zvyšuje, snižuje prostor.
  2. Pro tento strop zapadají inlayy, vzory, výkresy, komplexní schéma osvětlení.
  3. Zvláštní pozornost je věnována světelným zdrojům. Správně umístěné akcenty poskytnou místě vylepšený, praktický vzhled.
  4. U dvojúrovňového stropu by nejlepší volba byla kombinace několika barev a textur. Hlavní barva je bílá, protože je harmonická s jiným odstínem.

  Nejběžnějšími formami dvouúrovňových konstrukcí jsou elipsy, uzavřené křivky, kruhy a pohyby od stěny ke stěně.

  Je obtížné provést uzavřenou křivku sami: je nutné vypočítat délku všech oblouků, měřit akordy. Je lepší věřit odborníkům.

  Elipsa je mnohem jednodušší. Pro tento účel jsou měřeny dvě výšky formy, jsou uvedeny umístění dvou úrovní a způsob přechodu. Chcete-li vytvořit kruh, musíte měřit průměr kruhu.

  Strop "od stěny ke stěně" se provádí, jako u uzavřené křivky. Je žádoucí podporovat kvalifikované pracovníky. Specialisté, kteří se opakovaně zabývají základními aktivitami, úspěšně zvládli tento úkol.

  Měření stropu s vnitřním výřezem

  Strop s vnitřním střihem zdobí veškeré obydlí, zejména salonek. Před instalací je třeba provést přesná měření, aby konstrukce byla jedinečná.

  Výřez v látce má otvor tvaru, který se vám líbí. Aby byla stavba odolná, je vyroben speciální výztužný rám, ke kterému budou později upevněny příslušné prvky. Mohou být jeden nebo více. Číslo se volí v závislosti na ploše stropu.

  Při řezání na tkanině:

  • v procesu vytváření tkaniny (nedoporučuje se, protože zapadnutí na místo bude trvat dlouho, je obtížné odhadnout přesnost díry);
  • v místě instalace stropu. Složitý proces však odstraní nedostatky měření. To je doporučeno praxí těch pracovníků, kteří opakovaně převzali instalaci stropních stropů.

  Těžká přímočará podoba. Provádíme měření

  V tomto případě má místnost komplexní polygonální tvar s pravými úhly. Jako ve všech případech je napadena podrobná kresba. Rozdělte pokoj na úhlopříčku, každý měřený. Čím více měření bude, tím přesnější bude náčrtek.

  Užitečné tipy

  Pomocí laserového měřícího přístroje lze rychle a přesně odstranit rozměry místnosti libovolného tvaru.

  Pokud nepoužíváte spojovací profily na velké ploše, roztažená tkanina se bude prohýbat. Pokud je místnost příliš dlouhá, pokrývá i látku.

  Měření závěsných stropů je proto nezbytná. Provádějí se v prostorách s jednoduchou a komplexní konfigurací. Pro přesnost měření existuje laserový zaměřovač. Lidský faktor také hraje důležitou roli, protože vysoce kvalifikovaný zaměstnanec společnosti bude dělat práci mnohem lépe než obyčejný člověk na ulici. Pokoje s velkými plochami vyžadují zesílené rámy, takže stropní tkanina nehýbe. Při pozorování všech nuancí můžeme doufat, že výpočet stropního prostoru bude proveden přesně.

  Neexistují žádné podobné příspěvky, ale jsou zajímavější.

  Měření prázdných listů (měření) oken, dveří, strechových stropů

  Prázdný list měření (měření) oken, dveří, stropních stropů je součástí interního účetnictví a připojení ke smlouvě se zákazníkem. Vyrobeno z samokopírovacího papíru, které je vhodné použít, při plnění získáme několik identických kopií najednou.

  V naší firmě můžete objednávat a přijímat hotové polotovary. To nevyžaduje mnoho výletů do naší kanceláře - po 2-3 dny po objednání, telefonicky nebo e-mailem budou vaše formuláře připraveny. Polotovary jsou zpravidla vyráběny ve dvou vrstvách, které jsou na jedné straně přilepené vhodnými bloky o velikosti 50 kusů formátu A4 nebo A5.

  V případě potřeby lze počet listů ve formuláři, tvary v bloku a další charakteristiky změnit podle vašich požadavků.

  Pro snadné použití formulářů na výjezdu můžete nabídnout různé možnosti pro upevnění formulářů (firmware, jaro) a ochranné složky.
  Rozměry a ceny: